Hoe kun je met andermans gevoelens en emoties om gaan?

Het kan soms een uitdaging zijn hoe je met andermans gevoelens en emoties om moet gaan, vooral bij de mensen van wie je houdt. In deze blog en video deel ik hier je daarmee om kunt gaan. Kijk je liever naar de video die ik over dit onderwerp heb opgenomen?

De onderwerpen emoties en overtuigingen komen ook uitgebreid aan bod in mijn nieuwste programma: Vertienvoudig je Magnetisme in 10 dagen.
Je krijgt toegang tot 8 modules, 2 Coach Calls en een besloten Telegram groep. Je kunt toegang krijgen tot de basis versie voor slechts €11,00

HIER kun je er alles over lezen en je aanmelden.

Kijk HIER om je te abonneren op mijn youtube kanaal.

Het kan voor de meeste mensen heel heftig en zwaar zijn om gevoelens als angst, tekort, verdriet, schuld of schaamte te hebben.

Doordat het zo zwaar voelt EN omdat de meeste mensen niet hebben geleerd om met hun gevoelens om te gaan willen ze hun emoties OF direct oplossen OF ze willen ze wegduwen.
Mensen hebben allerlei strategieen aangeleerd om onze gevoelens niet te hoeven voelen:

Ze drukken ze weg door ze te ontkennen of door te veel te eten of verslavingen.
Ze leiden zichzelf af met werk, betekenisloze relaties, winkelen, vluchtig amusement zoals tv of Social Media.
Ze belanden in pleasegedrag om geen gevoelens in zichzelf en de ander op te roepen.
Ze creëren drama om niet te hoeven erkennen en voelen wat er ECHT in ze om gaat.
Ze geven andere mensen de schuld van wat we voelen zodat ze niet de verantwoordelijk hoeven te nemen voor hun gevoelens.
Ze gaan andere mensen “helpen” om niet met hun eigen gevoelens om te hoeven gaan.

De intentie is goed. Wat het doel is van deze strategieen is om je goed te willen voelen.
We verlangen er allemaal naar om een diep gevoel van voldoening, liefde en vreugde te ervaren.

Maar deze strategieen gaan NOOIT werken om daar ook daadwerkelijk te komen.

Het zware gevoel is namelijk niet ontstaan door een persoon of een situatie.
De persoon of de situatie is slechts een trigger geweest waardoor het gevoel zichtbaar kon worden.

Waar een negatief gevoel werkelijk is ontstaan is het moment dat we zijn gaan geloven in een FOUTIEVE overtuiging die niet is afgestemd op de waarheid van ons bestaan.
En dat moment heeft waarschijnlijk plaatsgevonden ergens in onze jeugd. En dit kan zover terug gaan als de conceptie, toen we ons gingen verbinden met de energie van onze ouders.

Mensen zijn gaan geloven dat we beperkte mensen zijn en dat we voor het vervullen van onze behoeftes afhankelijk zijn van andere mensen.
Maar dat is niet waar. We zijn niet in de eerste instantie een mens. We zijn in de eerste instantie energie. We zijn bewustzijn die een fysieke ervaring heeft.

“Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.” — Pierre Teilhard de Chardin

En als deze spirituele wezens hebben we allemaal toegang tot dezelfde oneindige bron van creatie.
Alles in Creatie start met een verlangen en een gedachte.
En door daar op te focussen ontstaan overtuigingen.
Daar bouwen we een systeem van overtuigingen omheen en daar gaan we naar handelen en zo creëren we onze fysieke realitiet.

Het voert te ver om in deze blog alles uit te leggen. Er zijn nuances en kleuren, maar dat is in mijn visie de kern.

Wat we bestempelen als een negatieve overtuiging, komt dus voort vanuit foutieve percepties over de waarheid van Creatie.

Angst komt bijvoorbeeld voort vanuit de overtuiging dat het leven je ooit expres iets aan zou doen of dat we “begdreigd” zouden kunnen worden. Dat is een foutieve perceptie. Mensen doen elkaar pijn vanuit onbewustzijn en mensen worden altijd uitgenodigd om te leren en te groeien. Dus OF je groeit zelf OF je helpt de ander groeien. Maar we doen elkaar nooit expres pijn.
En vanuit de energie van Liefde, kan negativiteit oplossen. En of je voor Liefde kiest ja of nee, dat heb je zelf in de hand.

Verdriet vanuit tekort/ verlies komt voort vanuit de foutieve perceptie dat je ooit iets kwijt kunt raken. Dingen veranderen altijd, maar iets wat dienend voor je reis is, zal je nooit kwijt raken.
Als je iets kwijtraakt dan is dat altijd om plaats te maken voor iets beters.
Het leven is VOOR je, nooit TEGEN je.
Hoe dan ook kun je de essentie van wat iets voor je

Schuldgevoel komt omdat we denken dat we iets verkeerd kunnen doen.
Maar dat is een foutieve perceptie. Vanuit onbewustzijn kunnen we pijn creëren en ervaren, maar we zijn EEN. En je kunt geen situaties aantrekken als je niet op die golflengte zit. Het is dus altijd een co-creatie en iedere ziel wist van te voren waar we aan begonnen, ook al zijn ze dat nu vergeten.
Je neemt dus 100% verantwoordelijkheid voor je eigen denken, gevoelens en gedrag in relatie tot de ander, maar je KUNT niet verantwoordelijk zijn voor de ander, want je hebt geen invloed op hun denken, zij kunnen alleen hun gedachten sturen. Hoewel je ze wel positief kunt beinvloeden uiteraard.

Het is vaak niet gepast om deze spirituele uitleg aan mensen geven om hen te leren om met hun gevoelens om te gaan.
Als mensen niet daar zijn qua bewustzijn en dan komt het over als Gaslighting of spiritual bypassing en dat is echt niet liefdevol.
Ik deel dit nu met jou omdat ik weet dat je het kunt horen en ontvangen.
Hoe dan ook zul je nog steeds iets met je gevoelens moeten, wat de oorzaak

Hoe kun je dus wel met andermans gevoelens omgaan?

1. Niet je eigen fysieke lichaam gebruiken om andermans gevoel op te lossen, dan houd je het alleen maar in stand.

Dus bijvoorbeeld: als iemand pijn heeft omdat hij zich afgewezen voelt, ga dan niet maar bij die persoon blijven omdat gevoel weer weg te halen. Dan los je namelijk de kern niet op en maak je ze emotioneel afhankelijk van jouw fysieke lichaam.
Je kan er wel voor ze zijn en als ze daar voor open staan kun je ze helpen om met hun gevoelens om te gaan, maar uiteindelijk zullen ze iets in hun eigen denken of perceptie moeten veranderen en dat kun jij nooit voor ze doen, want jij kunt hun gedachten niet sturen, alleen beinvloeden.

2. Blijf Verbonden met jezelf als de ander door de emotie of de pijn gaat.

Kun je rustig en vredevol blijven als de ander emoties en pijn heeft? Of wil je gelijk gaan redderen, fixen of jezelf verdedigen of terug projecteren? Als je dat doet, kom je vaak in een negatieve spiraal terecht en jouw emoties zijn aan jou om op te lossen.
Hou je in om vanuit je eigen emoties te reageren op de ander. Benoem eventueel wat je voelt en wat je nodig hebt. Je kunt dan iets zeggen als:

“Ik merk dat ik frustratie en onmacht begin te voelen. Ik wil er uiteraard voor je zijn en ik wil hier samen doorheen werken, maar ik heb het nodig dat er we dan rustig over kunnen praten. Voelt dat ook goed voor jou om te proberen?”

3. Geef ruimte aan de emotie. Oordeel niet over de emotie. Erken de emotie.

Probeer niet te fixen, op te lossen of weg te nemen.

Probeer vooral niets weg te nemen bij de ander omdat je ZELF een gevoel in je lichaam ervaart. Doe dan de shift oefening eerst bij jezelf.
De shift oefening leer ik je in mijn nieuwste programma: Vertienvoudig je magnetisme in 10 dagen, dat binnenkort gaat starten. De investering voor dit programma is slechts €11,00
HIER kun je er alles over lezen en je aanmelden.

Of benoem je gevoel naar de ander toe:

“Ik merk dat ik een knoop in mijn maag voel. Ik weet even niet hoe ik met deze situatie om moet gaan en ik wil niet handelen vanuit dit gevoel. Ik wil dit eerst oplossen in mezelf, daarna wil ik heel graag weer verder praten met je. hoe voelt dat voor jou?”

Of:

“Ik merk dat ik me machteloos voel met jouw gevoelens en dat ik je graag zou willen helpen, maar ik weet dat ik dat niet kan vanuit mijn gevoel van machteloosheid, want dan ontken ik jouw kracht ook en dat vind ik niet fijn en ik weet dat ik daar niets mee bereik. Dus als het voor jou ook goed voelt, dan los ik dit eerst in mezelf op en dan praten we later verder.”

4. Als ze er voor openstaan om een shift oefening te doen, kun je dat doen.
Als ze wel open staan om te shiften, maar niet specifiek om de oefening te doen, dan kun jij door middel van vragen, die shift oefening doen op een onopvallende manier.

Je stelt vragen om inzicht te krijgen in de volgende vraag: welke overtuiging in hen creëert hun gevoel? Je benoemt die overtuiging.

“Dus je bent bang dat ik uit je leven verdwijn?”
“Dus je bent bang dat ik niet meer belangrijk voor je ben?”

Waak er voor om dan niet gelijk te zeggen: “Dat is niet zo” of “Dat gaat niet gebeuren.”
Voor hen is het een echte en wezenlijke overtuiging op dit moment.
Het voelt ECHT en als je probeert deze overtuiging te ontkennen, zal er alleen boosheid en woede komen en zullen ze in de verdediging of aanval gaan.

Erken dus de emotie: “Dus je ervaart heel veel verdriet omdat je bang bent dat ik je in de steek laat?” zonder het direct te willen wegnemen.
Iedere emotie mag er zijn.

Wat als ze niet open staan om er doorheen te shiften?
Dan benoem je dat. Dan zeg je bijvoorbeeld: Ik wil hier heel graag samen doorheen gaan en dit samen aankijken, maar ik ervaar geen openheid in dit gesprek en dan merk ik dat ik het heel lastig vind en dat we er ook niet uitkomen. Ervaar jij dat ook zo en vind je het ook fijn om te kijken hoe we die openheid kunnen creëren in het gesprek?

Als er geen openheid komt, benoem dat dan en stel voor om later verder te praten als die openheid er wel is.
Op het moment dat iemand in zijn of haar pijnlichaam terecht komt (dus als je echt geen openheid ervaart), is het HEEL lastig om op dat moment verder te gaan, pak het dan later op en zorg er voor dat je eerst met je eigen emoties dealt en zelf die innerlijke vrede van binnen weer gaat voelen.

5. Dan kijk je welk onvervuld verlangen er achter zit.
Welk verlangen in hen wordt niet vervuld? En hoe zouden zij dat verlangen kunnen vervullen?

Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen: “Wat heeft dat stukje van jou nodig om zich weer fijn te kunnen voelen?”
Of gewoon: “Wat heb je nodig om je weer fijn te kunnen voelen?”
“Wat heb je nodig om een goed gevoel te hebben over deze situatie?”

En kijk dan wat ze zeggen.
Kijk of hen verlangen zuiver is en stuur eventueel een beetje bij.

Ga nu ook niet automatisch dan gelijk geven waar ze om vragen. Ga echt naar die gelijkwaardigheid. Blijf goed voelen in jezelf:
Voelt het afgestemd voor jou om daar een rol in te spelen? Wat voelt goed voor jou? Blijf dicht bij jezelf. Je bent niet verplicht om de ander te geven wat hij of zij nodig heeft, je kunt op zoek gaan naar een oplossing die voor beide werkt en die voor beide goed voelt.
Als jij niet kunt helpen of dat verlangen voelt? Wat zouden ze wel kunnen doen om zichzelf beter te voelen? Of wie zou hierbij kunnen helpen?

Streef altijd naar de Win- Win-Win situatie.
Het Universum streeft naar harmonie en als je de een boven de ander zet, zullen er problemen in de relatie worden gecreëerd totdat je voor die gelijkwaardigheid gaat kiezen.

Wat is verder belangrijk in dit gesprek?

1. Praat altijd in termen van gevoelens en verlangens en stel vragen.

Dus: Ik voel, ik verlang.
Niet: Jij dit, Jij dat.
Blijf uit oordeel en projectie en praat niet over wat de ander wel of niet DOET, want dan verlies je gelijk de verbinding. Dan zullen mensen ervaren dat er over hen geoordeeld wordt en zullen ze in push – pull gedrag komen en dan is de verbinding weg.

2. Let op je eigen energie en benoem ook je eigen gevoelens.

3. Neem niet de verantwoordelijkheid over voor het gevoel van de ander.
Jij bent wel verantwoordelijk voor dat je een open hart houdt en hoe jij op komt dagen in relatie tot de ander en dat jij te allen tijde weer kiest voor de verbinding met Liefde IN jezelf en in je eigen lichaam.

4. Wees ok met het proces.
Het gaat er niet om om alles in een keer op te lossen. Dat komt alleen maar vanuit je eigen ongeduld of gevoelens van onmacht. Geef de ander de space die hij of zij nodig heeft. Zij hoeven niet hun gevoelens op te lossen omdat jij je oncomfortabel voelt. Jij bent verantwoordelijk voor JOUW geluk, niet voor het geluk van de ander.

5. Wees je bewust van je eigen oordelen over de ander en neem die weg.
De ander heeft een vrije wil en je kunt het wel of niet met ze eens zijn, maar het is hun leven.
Je kunt wel je gevoelens en verlangens hierover benoemen naar de ander toe, maar zij hebben geen enkele plicht om iets wel of niet voor jou te doen.
Zij zijn echter 100% verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken en de karma die ze daarmee veroorzaken. Maar daar hoef je je niet mee te bemoeien, dat regelt het leven helemaal zelf.
Als het gaat om een kind: die is die vrije wil nog aan het ontdekken. Leer ze op een liefdevolle manier dat ze vrije wil hebben en hoe ze die op de beste manier kunnen gebruiken, dus om een bijdrage te zijn aan hun eigen leven en dat van anderen en dat we altijd ergens uit kunnen komen dat iedereen het goed kan hebben.
Maar ook hier: als zij hun vrije wil gebruiken om voor angst en oordeel te kiezen, dan is dat het pad wat zij kiezen en dan zul je dat moeten accepteren. Hoewel ik geloof dat iedereen in de kern voor liefde wil kiezen, dus dat je ze altijd daartoe zult inspireren als jij maar keer op keer voor liefde blijft kiezen. Maar wanneer dat is en hoe dat pad is, dat kun je niet afdwingen omdat jij al voor liefde hebt gekozen. Dat heb je ook gedaan doordat je heel vaak de andere kant hebt ervaren, gun hen dezelfde ruimte, hoe lastig dat soms ook is. Deal met je eigen gevoelens daarover en maak hen niet verantwoordelijk voor jouw geluk.

Ik hoop dat dat mooie handvatten voor je zijn om beter met andermans zware gevoelens om te leren gaan EN uiteraard met je eigen gevoelens over wat zij ervaren.

De onderwerpen emoties en overtuigingen komen ook uitgebreid aan bod in mijn nieuwste programma: Vertienvoudig je Magnetisme in 10 dagen.
Je krijgt toegang tot 8 modules, 2 Coach Calls en een besloten Telegram groep. Je kunt toegang krijgen tot de basis versie voor slechts €11,00

HIER kun je er alles over lezen en je aanmelden.

Ik wens je een magisch mooie dag toe.

Liefs Maartje