De mondkapjes komen weer terug en de QR code wordt op meer plekken ingezet.
Mijn eerste reactie was dat ik tegen mijn ex man zei: Print de uitzonderingskaart maar weer uit voor me.
Maar vannacht bedacht ik me: Nee, dat ga ik niet doen.
Ik ga er voor kiezen om actief het gesprek aan te gaan bij gelegenheden die ik graag wil bezoeken waar mondkapjes of de QR code verplicht zijn.

Ik doe niets verkeerd en ik sta volledig in mijn recht door beleid van de overheid waar ik het niet mee eens ben niet op te volgen.
Rutte citeerde zelf deze quote van Abraham Kuyper:

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit de medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zijn genot, zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”

Ik kan mezelf niet in de spiegel kijken ‘s avonds als ik er niet voor mijn gevoel ALLES aan heb gedaan om dit tij te keren en deze vormen van dwang, macht, controle en manipulatie te stoppen.
Als mensen de QR code als “normaal” gaan zien, dan is het een hele kleine stap naar een social credit systeem zoals dat in China is en dan is je vrijheid weg. De gedachte: “Als iedereen gewoon even die prik haalt, zodat we weer vrij zijn” gaat NIET op. Er zijn veel mensen die NOOIT hun lichamelijke integriteit op gaan geven, waaronder ikzelf.

Het begint allemaal bij ons! Ik nodig iedereen uit om hetzelfde te doen!
Ik weet dat het lastig is om het gesprek aan te gaan, daarom hier wat tips:

1. Weet dat de meeste mensen dit ook NIET willen.

Mensen houden niet van confrontaties. Daarom gaan mensen mee in de regels van de overheid.
Daarnaast is er veel verwarring en mensen doen graag het “juiste.”
Hoe meer we met elkaar praten en verbinden, hoe beter we elkaar gaan begrijpen en hoe minder groot de separatie zal zijn.

2. Blijf altijd netjes en beleefd. Deel je zorgen en je gevoel en vraag hoe de ander hiernaar kijkt.

3. Let op je eigen energie.

Ga niet de strijd aan, dat is ECHT niet nodig.
Als Wet van Aantrekkingskracht leraar weet ik dat je mensen aantrekt die ook de strijd aan willen gaan als je strijd in JEZELF hebt. Onthoud dat de meeste mensen dit niet willen en de meeste mensen ook GEEN idee hebben wat ze moeten doen. Dit beleid komt slechts een handjevol mensen ten goede die groeien in macht, aanzien en geld.
Als je TOCH mensen treft die boos worden of schreeuwen of over je oordelen, geef rustig je gevoel aan.
Heel belangrijk hierbij: praat puur vanuit je EIGEN verlangen. Ga niet in de “jij” vorm spreken, dan voelen mensen zich aangesproken en voed je de emotie.
Onthoud dat hun emoties NIETS met jou te maken heeft. Het heeft te maken met hun EIGEN onmacht.

Zeg iets als: ik voel me niet fijn bij de energie die ik ervaar in dit gesprek. Ik kies er voor om op een rustige manier hierover te praten, hoe is dat voor u?
Als ze niet ophouden, zeg dan nog een keer duidelijk: Ik praat graag met u hierover, maar voor mij voelt het fijn om dat op een rustige manier te doen. Als ik het gevoel heb dat dat niet mogelijk is in dit gesprek, dan kies ik er voor om het gesprek te beëindigen.

Als ze dan niet stoppen, dan loop je gewoon weg. Je bent duidelijk geweest.

Blijf uit verwijt en uit oordeel en ga niet in verdediging of zelf aanvallen. Dat gaat NIET helpen.
Laat jezelf nooit onnodig lang in een positie zijn dat er tegen je geschreeuwd wordt of dat je bedreigt wordt of dat mensen over je oordelen of je manipuleren. Dat is een enorm groot signaal dat je aan jezelf en de ander aangeeft dat je niet op jezelf kunt vertrouwen dat je veilig bent en dat andere mensen je mogen behandelen zoals zij dat willen.
Kies voor liefde voor jezelf!

4. Eer mensen hun vrije wil.

We zijn allemaal gecreëerd met een vrije wil. Het is belangrijk om die vrije wil te eren.
Als een winkelier of manager besluit de regels van de overheid te eren, dan is dat hun vrije keuze. Accepteer dat ook en bezoek de winkels en plekken waar mensen denken zoals jij. Op vrijbijmij punt nl kun je winkels vinden en plekken waar mensen openstaan om iedereen te ontvangen.

5. Keuze CREËERT.

Als Wet van Aantrekkingskracht coach kan ik dit zeggen: Keuze creëert. KIES er dus bij deze in jezelf voor: linksom, of rechtsom, hier houdt het op. Verder dan dit gaat het niet. Ik KIES ervoor om in een vrije wereld te leven waarin ik volledig mijn eigen verantwoordelijkheid en de regie over mijn eigen leven kan nemen.

6. Wees bereid om een eventuele boete met liefde in ontvangst te nemen en aan te vechten. Hoe meer mensen dit doen, hoe beter dit zal zijn.

Weet dat tijdens de vorige mondkapjes plicht ondernemers alleen verplicht waren te wijzen op de mondkapjes, zij krijgen geen boete als mensen zonder mondkapje in hun winkel zijn. De klant kan een boete van €95.00 krijgen als hij geen geldige ontheffing heeft.
Ik heb geprobeerd om na te zoeken hoe dit nu is, maar ik kan het niet snel en duidelijk vinden.
Ook als ik zoek wat de regels zijn voor het handhaven van de QR code, is me het onduidelijk WAAR de bezoeker en de ondernemer precies verantwoordelijk voor is. Is de ondernemer alleen verantwoordelijk voor controle of ook voor handhaving?
Al deze onduidelijkheid vind ik ook al weer zorgelijk.

7. Als je het gesprek aan wilt gaan, dan kun je rustig en vanuit compassie uitleggen waarom je daar niet voor kies. Je kunt in je telefoon of op een briefje eventueel opschrijven wat je wilt zeggen.

Haal rustig adem. Je hoeft niets te bewijzen, je hoeft jezelf niet te verdedigen.
Het ENIGE wat we doen hier is de verbinding aangaan en elkaar proberen te begrijpen en onze gevoelens en gedachten delen.

Als je wordt aangesproken kun je iets zeggen als:

Nee, ik kies er voor om het beleid van de overheid niet te volgen. Ik maak me namelijk ernstige zorgen over het beleid van de overheid.
Ik denk dat het onze plicht als burger is om altijd onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wat Rutte ook adviseert (eventueel kun je de quote delen)

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”

* Ik heb er zeer gemengde gevoelens bij dat de overheid van haar burger vraagt om een experimenteel vaccin te nemen waarvan de bijwerkingen op lange termijn totaal onbekend zijn.

* Ik heb er gemengde gevoelens bij de willekeur van dit beleid. De ene keer zeggen ze dat mondkapjes niet werken en daarna voeren ze ze toch weer in. Ze zeggen dat mensen zich NOOIT verplicht gaan voelen om zich te laten vaccineren en dat strookt niet met de maatregelen die vervolgens worden ingevoerd. Dat geeft me het signaal af dat de overheid zelf niet goed weet wat ze moeten doen en dat ik ze niet kan vertrouwen.

* Daarnaast heb ik moeite met het feit dat de overheid niet transparant is waar ze haar beslissingen op baseert en ervaar ik veel willekeur met cijfers.

* Ook heb ik gemengde gevoelens bij het feit dat er in bijna 2 jaar totaal geen geld is geïnvesteerd om de zorg op te schalen of in preventieve gezondheidszorg, maar wel veel geld (jaarlijks 1,6 miljard euro) wordt geïnvesteerd in het handhaven van de maatregelen. Dat vind ik lastig om goed te begrijpen.

* Ook vind ik het zorgelijk dat er enorme hoeveelheden geld wordt verdiend met het vaccinatiebeleid en de rest van het beleid door bepaalde bedrijven die veel invloed uitoefenen op het beleid van de overheden.

* En ik vind dat er onredelijke zaken worden gevraagd aan eigenaren van horeca, evenementen branche en winkeliers om dit beleid na te leven en de druk om te vaccineren te verhogen.

* Daarnaast baart het me zorgen dat er totaal geen aandacht wordt besteed aan het bevorderen van onze natuurlijke gezondheid. Ik verdiep me hier al 20 jaar in en ik heb al jaren geen virusziektes gehad. Ik ben al jaren niet bij mijn huisarts geweest. Sterker nog, ik heb er niet eens een op dit moment. Ik voel me dus in die zin ook niet als een “besmettingsgevaar” voor anderen.

Als ik die zaken bekijk, kan ik met goed fatsoen het beleid van de overheid niet volgen.
Ik zou er liever voor kiezen om te kijken hoe we met corona kunnen leven op een manier die voor iedereen goed voelt, in plaats van wat de overheid nu doet, daarom kies ik er voor om de maatregelen niet te volgen en op andere manieren met corona om te gaan.

Je kunt dan iets vragen als: “Hoe kijkt u daarna?” of “Ik zou graag alsnog welkom zijn in uw winkel/ bedrijf. Hoe is dat voor u?”
Ga gewoon het gesprek aan met de tips hierboven.

Dit kan als lastig voelen, maar de vraag is: kun jij jezelf in de spiegel kijken later als we ACTIEF hebben bijgedragen aan wat er nu gebeurt in de wereld door NIETS te doen uit angst? Ik weet in ieder geval dat ik dat niet kan.

Met vriendelijke groet,

Liefs Maartje