Mijn partner gaf me gisteren een heel groot compliment. Hij zei tegen me: “Ik ben dankbaar voor onze gesprekken. Ik vind ze niet altijd makkelijk, maar ik krijg er altijd heel veel inzichten door.”

Ik merkte dat mijn hart daardoor open ging. Het is namelijk mijn insteek om gewoon open en eerlijk over zaken te praten en samen zaken op te lossen.
Maar ik heb ook gemerkt in mijn leven dat dat niet altijd makkelijk is.

Want als je bloedeerlijk je gevoelens deelt en je verlangens deelt, dan kan dat ook veel oproepen.
Het kan allerlei angsten, onzekerheden, schuldgevoelens en andere emoties oproepen.
Bij jezelf EN bij de ander.

En dan houden de meeste mensen op met praten.
Dan trekken ze zich terug of ze gaan juist in de aanval.
Of ze maken elkaar alleen maar verwijten en wijzen met de vinger naar de ander zodat ze niet hoeven te voelen en te delen wat er ECHT in hen omgaat.
Of ze laten zich leiden door hun emoties waardoor een gesprek niet echt meer mogelijk is.
Of ze trekken conclusies over mensen en situaties die het helemaal niet meer mogelijk maken om überhaupt een open gesprek te kunnen voeren omdat er gewoonweg geen ruimte meer is.

Het is het ALLER moeilijkste wat er is om te delen wat je werkelijk voelt en ervaart.
Want als je ECHT open en eerlijk bent en je deelt AL je gevoelens en je deelt wat er ECHT in je speelt, en je wordt DAN afgewezen…. DAT doet echt pijn.

Dan voel je ALLES.
Dan is er geen verstoppen meer en geen vluchten meer.

Maar weet je wat het is?
Als iemand jou afwijst voor wat jij vanuit jouw hart deelt, dan gaat dat niet om jou.

Dat heeft met HEN te maken.

Zij wijzen delen van zichzelf af en dat projecteren ze op jou.
Of ze wijzen hun EIGEN gevoel af.
Of ze wijzen hun verlangens af.
Of ze voelen zich onmachtig en daardoor wijzen ze jou af.

De PIJN die je voelt over wat zij doen, DAT heeft met jou te maken.

En die pijn kun je niet oplossen door dan maar op te houden met praten of om een muur om jezelf heen te bouwen.

Die muur geeft je misschien de illusie van veiligheid, maar wat die muur werkelijk doet is je uit verbinding halen met jezelf en je afsnijden van je eigen levensenergie.

En voor mij is die prijs VEEL hoger dan de angst om kwetsbaar te zijn en de angst om afgewezen of veroordeeld te worden.

De waarheid is dat je NIET in de hand hebt wat anderen doen of zeggen of voelen. Je hebt alleen in de hand wat je ZELF doet.

Ik heb niet in de hand hoe mijn partner op komt dagen in onze relatie.
Ik heb van niemand in de hele wereld in de hand hoe ze op komen dagen en welke keuzes ze maken.
Ik heb alleen in de hand hoe IK op kom dagen.

En ik kies er iedere dag voor om de persoon te zijn in onze relatie (en al mijn andere relaties) die IK wil zijn, ONAFHANKELIJK van wat de ander doet.

En dat is spannend en eng soms.
Want soms word je dus veroordeeld en afgewezen als je je hart en je ziel laat spreken.

Maar wat ik OOK heb geleerd is dat de mensen die echt in je leven behoren te zijn, zoals mijn partner en mijn klanten en mijn Soulmate vrienden, me JUIST meer gaan waarderen OMDAT ik mijn binnenwereld deel.

Mijn ervaring is dat de ander dan OOK op dat niveau komt opdagen OF ze kiezen er voor om niet in mijn realiteit te zijn en beiden is ok.

Ik vond het een mooie symboliek afgelopen jaar met de maskers. Ik merkte dat ik letterlijk geen masker KON dragen.
Ik heb het EEN keer geprobeerd en dat voelde ZO slecht. Ik kon het mezelf gewoon niet aandoen.
Uiteindelijk heb je er alleen jezelf mee als je er wel voor kiest en een symbolisch masker te dragen.
Want iemand anders heeft geen regie over jouw gedachten, gevoelens en keuzes, ALLEEN jij.
Alleen JIJ kunt ervaren wat de consequenties zijn van je EIGEN keuzes.

Maar weet je hoe je jezelf IJZERSTERK kunt maken om in iedere situatie trouw te zijn aan jezelf? Dat is dit perspectief:

Je weet niet wat er gebeurt.
Je weet niet wanneer mensen pijn of emoties hebben en die op jou projecteren.
Je weet niet wanneer mensen boos worden of welke keuzes ze maken uit angst die impact kunnen hebben op jouw leven.
Je weet niet wanneer mensen er voor kiezen om niet meer bij je te zijn.

Je weet het gewoon niet en het valt niet te voorspellen, hoe hard je ook je best doet.
Je hebt geen regie of controle over de ander en dit is ook NOOIT mogelijk, hoe hard je ook je best doet met beïnvloeding, dwang, drang of met uitspraken als:
“Ik doe dit omdat ik van je hou.” (of om je te beschermen, of je eigen veiligheid of welke variant dan ook.)
Misschien lukt het TIJDELIJK. Maar mensen zijn ECHT gecreëerd om hun eigen vrije wil en hun eigen pad te volgen en dat is ook gewoon belangrijk om dat te eren, WAT voor keuzes ZIJ ook willen maken.

Maar waar je WEL invloed op hebt en wat je WEL kunt voorspellen is hoe JIJ komt opdagen voor jezelf als iemand iets doet wat een negatieve impact kan hebben op jouw leven.

JIJ kunt jezelf gaan vertrouwen dat je “nee” zegt als je “nee” voelt en “ja” zegt als je “ja” voelt.
JIJ kunt een commitment naar jezelf maken dat je jezelf support en jezelf sterker opbouwt dan OOIT te voren als iemand je hart breekt of als iemand je afwijst en je ervaart daar pijn van.
JIJ kunt positieve gedachten over jezelf denken WAT de ander ook zegt.
JIJ kiest wat je wel en niet wil geloven van de ander.
JIJ kunt er voor kiezen om jezelf en de ander te vergeven.
JIJ kunt voor liefde kiezen, WAT de ander ook doet of laat zien.
JIJ kunt eerlijk zijn en liefdevolle grenzen aangeven.
JIJ kunt kiezen wat je wel of niet toelaat in je leven.
JIJ kunt er voor kiezen om je EIGEN pad te volgen WAT de ander ook van je vraagt of verlangt.
JIJ kunt er voor kiezen om de mensen helemaal los te laten die geen bijdrage zijn aan je leven.

DAT heb je allemaal ZELF in de hand.
En als je JEZELF kunt vertrouwen, dan maakt het ECHT niets uit wat andere mensen wel of niet doen, want je weet dat WAT ze ook doen, JIJ kiest er voor om je leven ALTIJD beter te maken en sterker terug te komen dan OOIT tevoren.

En DAT geeft rust en vrijheid.

Ik wens je een magisch mooie dag.

Liefs Maartje

PS: wil je meer weten over Bewust creeren of raken de teksten jou kijk dan op mijn site onder Gratis.
Daar vind je gratis trainingen die je verder gaan helpen.

www.maartjekoper.nl/gratis