7 tips om mensen te helpen om hun angst te transformeren naar hoop en liefde
Veel mensen die ik ken voelden al vrij snel toen de pandemie werd aangekondigd vorig jaar “hier klopt iets niet.”
Na wat onderzoek kwamen we er al relatief snel achter wat er werkelijk aan de hand was.
Ja, covid bestaat en ja, er gaan mensen aan dood. En ja, ieder verlies is altijd een tragedie voor de nabestaanden.
Maar met een sterftecijfer van 0,23 is covid niet dodelijker dan een gemiddelde stevige griep. Daarnaast hebben de meeste mensen niet veel klachten en herstelt 99,8% van de bevolking van covid.
Er is een kleine groep mensen die langdurig klachten heeft. Maar dat komt bij een gewone griep of een longontsteking ook vaak voor en er is geen onderzoek gedaan welke negatieve impact de langdurige stress en druk waar mensen onder staan op het herstelvermogen van mensen heeft op dit moment.
Maar het logisch denken werd lastig gemaakt door de angst die er werd verspreid en de dagelijkse besmettingscijfers die op ons af werden gevoerd, die eigenlijk inhoudelijk niet veel feitelijke informatie geven.
Er kan niet gezegd worden dat de maatregelen erger hadden voorkomen, want hier zijn ook nauwelijks onderzoeken naar gedaan en valt niet te bewijzen zonder controlegroep.
Dat is allemaal speculatie.
We zagen al snel veel informatie langskomen in de alternatieve media dat covid gebruikt werd om een nieuwe wereld orde door te voeren, ook wel bekend onder de naam “The Great Reset” of “Build Back Better.”
Een wereld die voor de machtshebbers van deze wereld heel prettig is, want ze houden daarmee alle macht. Maar voor de “gewone” mens wordt het een samenleving die uit angst, controle, macht en afhankelijkheid bestaat.
Ook allerlei experts stonden op om hun visie te delen.
Door de Mainstream media werden deze mensen echter vaak afgedaan als complotdenkers en wappies.
Echter is deze informatie makkelijk te vinden op het internet.
Een van de beste video’s die ik hierover heb gezien wil ik vandaag met je delen.
Deze kun je hier vinden:
Het is volgens mij belangrijk dat mensen gaan leren wat er ECHT aan de hand is. Mensen denken namelijk dat ze zich aan de vergaande maatregelen houden om anderen te beschermen. Maar wat ze vooral doen is meewerken aan het doorvoeren van het plan van the Great Reset.
En het is dus belangrijk dat mensen zichzelf de vraag gaan stellen: Is dit de wereld waarin ik wil leven?
Want als dat niet zo is, dan zal dit momentum gestopt moeten worden en dan zal er voor een andere richting gekozen moeten worden.
En die keuze zal volgens mij in de eerste instantie van “het volk” moeten komen, want de koers die de overheid wil wandelen is vormgegeven in The Great Reset.
Al een jaar zijn er ontzettend veel mensen bezig met bloggen, video’s delen, onvermoeibaar op social media delen, het gesprek aangaan met vrienden en familie.
Er zijn steeds meer mensen die ook daadwerkelijk praktische plannen hebben voor alternatieve of parallelle maatschappijen.
En er zijn steeds meer mensen die het systeem gaan zien en die ook bewust willen kiezen voor iets anders.
Maar we zijn er nog lang niet.
Dat werd heel duidelijk bij de verkiezingen vorige week gezien de partijen die The Great Reset verder in de wereld willen zetten de meeste zetels hadden gekregen.
Door veel gesprekken met mijn vrienden, klanten en familie heb ik een aantal tips opgeschreven die je kunt toepassen als je hierover met mensen in gesprek gaat met als doel ze bewust te maken van wat er werkelijk speelt.
Ik hoop dat ze een bijdrage voor je zijn.
Ik zal blijven delen en een bijdrage blijven zijn zodat we samen kunnen gaan werken aan een nieuwe Maatschappij die gebaseerd is op Liefde, gelijkwaardigheid en verbinding.
Hier volgen de tips als het gaat om mensen helpen om zich bewust te worden van wat er achter de schermen speelt en om hun angst in liefde te transformeren:
1. Sluit aan bij waar mensen zich in hun bewustzijnsproces bevinden.
Het liefste wil je mensen natuurlijk alles vertellen wat je weet. Maar vaak is dat voor hen te veel om te horen en voor het brein te veel om te verwerken.
En zodra mensen in zichzelf weerstand ervaren tegen jouw boodschap, dan is de kans groot dat ze zich afsluiten.
Je wilt natuurlijk niet dezelfde keuzes maken als de mensen die achter The Great Reset zitten, maar qua communicatie, marketing en framing kun je veel van ze leren.
Het is een perfect doordacht en uitgevoerd plan van massa beïnvloeding.
Ze leiden mensen zachtjes en stap voor stap een bepaalde kant op met mooie woorden als “Samen,” “Eenheid,” “Voor de Volksgezondheid” en “Build back Better.”
Er worden experts geraadpleegd en teams met specialisten opgezet en er wordt goed overlegd wat de juiste stap is. Tenminste, zo lijkt het van de buitenkant.
Deze aanpak geeft mensen een goed en veilig gevoel.
Als mensen dan aan de “andere kant” een “emmer” over zich heen gekiepert krijgen met een veelheid aan informatie die hun brein nog nooit heeft gehoord en die ze niet kunnen bevatten, dan zullen ze dat resoluut afwijzen.
Of het waar is of niet, dat maakt mensen niet uit. Mensen zijn al eeuwen geprogrammeerd om op een bepaalde manier te denken en om door die programmering heen te breken dat vraagt om liefde en geduld.
Een van mijn ex-coaches zijn vaak tegen me:
“Get off your high horse and meet people where they are at.”
Als je te veel over mensen heen gooit in een keer en ze ervaren weerstand, dan ben je ze kwijt en dat is zonde.
Tegen de tijd dat ze echte weerstand gaan ervaren bij het beleid dat uit wordt gerold vanuit The Great reset zal het “te laat” zijn. Er zal dan zo veel kapot zijn gemaakt dat dat momentum moeilijk te keren is.
Dus afhankelijk van wie je wilt bereiken en wat je doel is, probeer zaken die echt als een complottheorie worden gezien te vermijden en gebruik bronnen.
Probeer “laag bij de grond” te blijven zoals ik het altijd noem. Gebruik praktische voorbeelden waarin mensen zich kunnen herkennen en sluit aan bij waar mensen van dag tot dag mee bezig zijn.
2. Kijk waar je dezelfde verlangens hebt, niet waar je van elkaar verschilt.
De meeste mensen (95 tot 99%) van de mensen willen oprecht een betere wereld.
En misschien zijn ze niet bezig met een betere wereld, maar wel met een beter leven voor zichzelf.
Ze willen gelukkig en gezond zijn en weer terug naar normaal en gewoon hun leven leiden.
Ze hebben er nu nog steeds vertrouwen in dat ze ze dat kunnen bereiken door gewoon de maatregelen te volgen.
Want als ze dat niet zouden hebben, dan zouden ze ophouden met het volgen van de maatregelen. Zo simpel is het.
Of ze kiezen er voor om zich aan de maatregelen te houden omdat ze denken dat ze daarmee andere mensen steunen.
Op het moment dat iemand daar vol tegenin gaat en alleen maar wijst op wat er NIET goed is, dan wordt hun hoop afgepakt of het gevoel dat ze iets goeds doen voor iemand anders.
Ze hebben dan niets meer om aan vast te houden.
Ze worden dan geconfronteerd met hun eigen angsten en tekortkomingen, wat een heel vervelend gevoel is.
Dus als er vervolgens dan geen alternatief geboden wordt, dan kiezen ze er voor om zich vast te houden aan wat ze denken dat zal gaan werken en ze zullen dus niet horen wat jij te zeggen hebt.
Probeer dit te begrijpen en hou hier rekening mee met je communicatie.
Geef mensen hoop, een goed gevoel, compassie en praktische alternatieven.
3. Verandering vraagt tijd
Dit is een van de grootste veranderingen waar we als mensheid ooit doorheen zijn gegaan.
Dit gaat zo veel verder dan het “bestrijden” van het virus.
Dit gaat om het totaal herstructureren en omvormen van het bestaande systeem.
“Het systeem” zoals we dat nu kennen is gebouwd op:
Ego, angst, macht en manipulatie.
Consumentisme en het verkiezen van het vervullen van korte termijn behoeftes boven lange termijn geluk.
Het uit de weg gaan van onze werkelijke behoeftes.
Het uit handen geven van onze regie als mensen.
Een klein percentage van de mensen die de regie heeft over de Massa.
Het niet aan durven kijken van onze ware gevoelens.
Creatie vanuit Separatie Bewustzijn.
Het nieuwe systeem zal gebouwd gaan worden op:
Liefde en liefdevolle en open communicatie.
Het aankijken van “negatieve” gevoelens zoals angsten, schuld, schaamte en verdriet die naar boven gaan komen als mensen hun oude patronen los gaan laten.
Eerlijkheid, openheid en transparantie.
Het erkennen en leren vervullen van onze werkelijke behoeftes.
Het terugpakken van de regie en het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor wat we hebben gecreëerd en leren dat we als mensen en zielen compleet gelijk zijn.
Creatie vanuit het Eenheidsbewustzijn.
Dit vraagt dus om tijd en brengt me ook gelijk bij het volgende punt:
4. Hou er rekening mee dat dit niet makkelijk is voor mensen.
Het Systeem zoals we dat nu kennen is niet voor niets zoals het is. Dat komt niet omdat er een kleine groep mensen (De Elite of de Globalisten of welke term je er aan wil geven) de macht heeft genomen over de wereld.
Dat LIJKT zo, maar IEDEREEN heeft bijgedragen aan “Het Systeem.”
IEDER mens op aarde maakt deel uit van “Het Systeem.”
Ik heb ook lang geroepen dat ik uit Het Systeem ben gestapt, maar ik ben daar van teruggekomen. Ik ben gaan inzien dat zolang ik een fysiek lichaam heb en op aarde ben, ik een deel van “het systeem” ben.
En me eraan onttrekken, zorgt er niet voor dat het systeem verandert. Dat zorgt er alleen maar voor dat het kan blijven bestaan zoals het bestaat.
Mijn meest liefdevolle en volledige plek innemen in het systeem zorgt daarentegen WEL voor verandering.
Ik onttrok me aan het Systeem omdat ik bepaalde zaken niet wilde zien en niet met de gevoelens wilde dealen die het in me opriep. Sinds ik dat heb aangekeken en heb geheeld in mezelf, heb ik er vrede mee om een deel uit te maken van het Systeem.
En zo roept deze verandering voor iedereen andere dingen op en confronteert het iedereen met andere emoties, pijnen en schaduwkanten die voor mensen heel lastig zijn om aan te kijken.
Probeer dus op te houden met oordelen over anderen en probeer in plaats daarvan te begrijpen hoe een ander iets ervaart.
Stel vragen, ga met elkaar in gesprek en heb compassie voor elkaar.
OOK als de ander geen compassie voor jou heeft of als de ander jou niet wil horen. Want dit gaat niet om de ander. Dit heeft te maken met wie JIJ wilt zijn als mens en hoe JIJ jouw leven wilt creëren. En dat is maar van een iemand afhankelijk en dat is van jouzelf.
Natuurlijk ben je geen deurmat. Natuurlijk geef je goede grenzen aan en tolereer je geen bullshit in je leven en hoe je niet toe te staan dat mensen hun pijn en beperkingen op jou projecteren.
Je kan compassie en liefde hebben voor de mens zelf en “nee” zeggen tegen het gedrag. Daar zit een verschil in.
De mens is van nature goed. Maar door een perceptie over het leven die niet gebaseerd is op de waarheid van Creatie, kunnen mensen acties nemen die niet bijdragen aan het welzijn van anderen. Maar dat maakt ze geen slechte mensen. Dat maakt ze alleen maar verdwaald. En dus hebben ze liefde, compassie en leiding nodig en geen oordeel.
5. Eer mensen hun vrije wil.
Een van de belangrijkste shifts die we aan het maken zijn is ophouden om onze wil op te leggen aan een ander.
Of dat nu de Elite is die zijn wil van een “One World Government” oplegt of de “Bewuste Mens” die zijn wil voor een liefdevolle wereld oplegt.
Je zou kunnen zeggen dat een liefdevolle wereld “Beter” is dan een Wereldwijde dictatuur en daar zit uiteraard een punt in, maar daar moeten mensen ZELF voor gaan kiezen en dat doen ze helemaal op hun eigen tijd.
We zijn niet voor niets gecreëerd door onze Creator met een Vrije Wil.
Als er geen vrije wil zou zijn, zou Creatie in vrijheid niet mogelijk zijn.
Het gaat er dus om om te gaan leren om JOUW vrije wil te eren EN die van een ander.
En dat is dus niet denken: “De ander WIL een dictatuur.” Want dat weet je niet. Dat is jouw eigen gedachte en jouw eigen projectie. Dat kun je denken aan de hand van wat je waarneemt, maar je weet het pas zeker als de ander dat ook zo uitspreekt naar jou.
Ik denk dat we in de kern allemaal hetzelfde willen, maar omdat we allemaal op een andere plek in onze bewustzijnsontwikkeling zijn, ziet het HOE er voor iedereen anders uit.
Het heeft geen zin om jouw “HOE” op te leggen aan de ander.
Het enige wat je kunt doen is in iedere situatie de vraag te stellen: Wat vraagt deze situatie van mij? En hoe kan IK in deze situatie voor liefde kiezen?
Als je dat structureel doet, dan kom je vanzelf waar je wil zijn.
En soms is voor liefde kiezen een ander loslaten, hoe lastig dat ook kan zijn.
6. Dit is vooral een reis van Bewustzijn
Er is niets mis mee om te delen wat je weet en om gesprekken aan te gaan met mensen. Maar verlies niet uit het oog dat dit in de eerste instantie gaat om je eigen bewustzijnsreis.
Een van de grootste bewustzijnsshifts die de mensheid nu mag maken is om te gaan zien en voelen en weten dat niets of niemand de regie over een ander kan hebben.
Dat kan alleen als je dat vrijwillig toelaat met je overtuigingen, je woorden en je daden.
We zijn gelijk gecreëerd als Ziel en gelijk geboren als mens.
Het is handig als er wat zaken zoals wegenbouw en andere praktische zaken centraal worden geregeld, maar “het systeem” zoals het nu is, is op geen enkele manier meer dienend aan het welzijn van de mens. Het dient slechts een klein percentage. En de vraag is of het hen ook echt dient. Want ik geloof persoonlijk dat er veel pijn in zielen zit die zich op deze manier gedragen en dat ze HEEL ver verwijdert zijn van hun eigen kern.
Het vraagt veel van ons allemaal om “nee” te gaan zeggen tegen het bestaande systeem en onze talenten, kennis, tijd en energie in te gaan zetten om een Nieuw Systeem te creëren.
En daar hebben we allemaal andere lessen in te leren.
Dit gaat er om, om helemaal in die vrije en bewuste Creator te stappen die je bent en je kracht te zien en tot volle uitdrukking te gaan brengen.
Kracht staat altijd boven macht. Behalve als Innerlijke Kracht ontbreekt, want dan kunnen mensen macht hebben over elkaar.
7. Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en kies voor liefde.
Zoals ik al zei: dit gaat nog wel even duren.
Niemand kan voorspellen hoe lang.
Zorg dus goed voor jezelf. Hierbij wat tips:
Zorg goed voor je gezondheid. Eet gezond en zoek de natuur op.
Zoek gelijkgestemden om je heen. Verenig je in groepen. Deel hoe je je voelt met mensen en wat je nodig hebt.
Zorg ervoor dat je inkomsten op orde blijven en doe wat je kan doen om er voor te zorgen dat je niet afhankelijk bent of wordt van de overheid.
Leer je gevoelens te omarmen. Ons gevoel is ons kompas in het leven. Door het wegduwen van onze gevoelens ontkennen we onze allerbelangrijkste tool om een gelukkig en vervuld leven te leiden. Leer van jezelf te houden WAT je ook voelt. Je hebt een negatieve emotie omdat er verlangens en behoeftes zijn die niet vervuld worden. Leer te zien wat dat is en leer jezelf geven wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. Leer je gevoelens en behoeftes te communiceren naar andere mensen vanuit openheid en liefde voor jezelf en de ander.
Leer hoe je de Creator bent van je Realiteit. Kijk op mijn website of youtube kanaal voor inspiratie of vraag gratis de Masterclass aan.
En heb vertrouwen. De meeste mensen willen hetzelfde. Mensen zijn over het algemeen echt niet “tegen elkaar.” Mensen zijn geprogrammeerd en ze zijn bang. Maar als jij eerlijk deelt wat je voelt en wat je nodig hebt, zullen de meeste mensen er echt voor open staan om naar je te luisteren. Als je echter zelf al in gevecht gaat met de ander, of dat nu met je woorden of je energie is, dan duw je mensen alleen maar van je af en dat is nu juist niet wat je zelf ook wilt van de ander.
Ik hoop dat deze tips waardevol voor je zijn.
Wil je meer leren over Bewuste Creatie? Kijk op www.maartjekoper.nl/gratis en ik bied gratis een afstemdagboek aan. Deze kun je aanvragen via deze link: https://maartjekoper.nl/afstemdagboek/
Ik wens je een mooie dag.
Liefs Maartje