God is een woord dat vaak weerstand oproept bij mensen. Maar TOCH ga ik er voor kiezen om er open over te praten en ga ik mijn best doen om deze weerstand te verzachten.
Ik ben namelijk van mening dat God totaal onbegrepen is en dat deze misverstanden over wat God werkelijk is aan de basis liggen van ieder probleem dat er in de wereld is.

Dus eerst even kort hoe ik God zie.
Ik zie God als de Bron van alle Creatie.
God is het liefdevolle bewustzijn dat ons allemaal verbindt.
God is onze Creator en DE enige Creator.
God is een energie van liefde, licht en oneindige intelligentie.

God is GEEN entiteit die over “goed” en “fout” beslist en die bepaalt wat wij wel of niet mogen doen.
Dat is eerder andersom. God heeft ons gecreëerd naar zijn evenbeeld: licht, liefde en oneindige intelligentie.
Maar de mens is gecreëerd MET een vrije wil.
En die vrije wil heeft de mens gebruikt om zich van God af te snijden en zo ontstond het ego. Daardoor is de mens gaan geloven in goed en fout en dat er iets BUITEN God is en de mens is DAT geloofsysteem op God gaan projecteren.

Vervolgens is vanuit dat separatie bewustzijn de mens (met name via georganiseerde religies) God gaan “gebruiken” als een soort “chantage mechanisme.”
Als je goed doet, dan kom je in de hemel, als je slecht doet, dan kom je in de hel.

Maar dat heeft niets te maken met wat God echt is.
God IS liefde.
God straft niet.

Het enige “straffende” principe in het Universum is de Universele Wet van oorzaak en gevolg.
Deze wet werkt in het kort als volgt: “Wat je uitstraalt en wat actief is in je energieveld, neem je waar in je fysieke realiteit.”

Om de wereld te kunnen veranderen zullen we helemaal opnieuw moeten gaan leren hoe het leven werkt.
We zullen God en liefde terug moeten vinden in ons hart.
De mens zal moeten gaan beseffen dat we EEN zijn.
Hoe ik het zie is dat we onszelf op aarde minimaal 8 biljoen keer af hebben gesneden van onze ware kern: van God. Minimaal, want ik weet niet hoeveel zielen er zijn die niet geïncarneerd zijn.

En die weg terug naar eenheid start altijd IN jezelf.
Het start bij een ieder van onze relatie met God. Om te gaan voelen dat je EEN bent met God.

Op het moment dat je met een vinger naar anderen wijst, wijs je naar jezelf.
EERST terug naar God en dan verder de wereld in.
Ik deel dit niet om mensen over te halen. Ik deel dit omdat ik voel dat dit gedeeld mag worden.
Ik vertrouw er op dat de juiste mensen er mee resoneren en ik vertrouw erop dat God er voor zorgt dat het bij de juiste mensen terecht komt.

Maar ik ben me er ook van bewust dat dit pad vol met uitdagingen zit.
Want God is voor het grootste deel verbannen uit onze wereld.
God is veroordeeld en belachelijk gemaakt.

En ik zie ook waarom. God is onbegrepen, net zoals Creatie onbegrepen is.
De meeste mensen zijn ZO ver afgesneden van hun eigen bron en van liefde, dat het moeilijk is om te geloven dat er een God is.

Wat het ook lastig maakt is dat, als je God toe gaat laten, je ook al je pijn toe zult moeten gaan laten.
Je kunt anderen niet meer de schuld geven van de pijn die separatie in ons naar boven heeft gebracht en die we veroorzaakt hebben door te vergeten wie we werkelijk zijn.
Je kunt die pijn niet meer op anderen projecteren.
Je zult je EIGEN angst, pijn, oordeel, schuld, schaamte en verdriet moeten gaan VOELEN om dat vervolgens stap voor stap weer terug in liefde en licht te transformeren, samen met God.

Mensen hebben elkaar ZO veel pijn gedaan en daarmee hebben ze ZICHZELF pijn gedaan.

Maar weglopen kan niet meer.
Er zijn 2 keuzes die je met vrije wil kunt maken:

1. Service to Self, dus dienstbaar zijn aan het Ego, aan angst en aan separatie van anderen.
2. Service to others, dus dienstbaar zijn aan de ziel, aan God en aan liefde en dus aan het geheel.

De meeste mensen hebben voor het service to self pad gekozen. Ik ook het grootste deel van mijn leven en nog steeds stap ik nog wel eens in die “valkuil” omdat het ego gewoon ongelooflijk sterk en sneaky is.
Het ego kan je laten denken dat je iets goeds doet, zonder dat het zo is.
Het ego kan alles recht praten wat krom is en er KEIhard in geloven en het gelijk verdedigen tot aan de dood aan toe.
Het ego denkt altijd dat het gelijk heeft en wil dat ook van andere mensen horen.

En dat maakt niet dat je een hekel moet hebben aan het ego of een oordeel of een gevecht aan moet gaan met het ego, dat heeft geen zin. Dan beland je alleen maar in een discussie die energie kost.
Het is belangrijk dat je bewust wordt en dat je in je lichaam HEEL goed het verschil gaat voelen tussen liefde en angst en tussen ziel en ego en tussen God en separatie.
Het is belangrijk dat je het ego gaat leren kennen zodat je je niet meer mee laat slepen op zijn pad van vernieling.
Om vervolgens keer op keer voor het pad van liefde, Ziel en God te gaan kiezen.

En dat is niet makkelijk. Want het ego zegt dat we dingen “zelf” moeten doen.
Het ego heeft ons geleerd dat de enige manier om te overleven is om in “survival modus” te gaan. Het recht van de sterkste enzo. “Eten of gegeten worden.”

Maar er is maar EEN bron en dat is God.
God kan je helpen om steeds verder IN die liefde te zakken. God kan je pijn van je overnemen zodat je kunt ophouden om het op anderen te projecteren en het dus IN anderen te blijven creëren.

De jacht naar “zekerheid en veiligheid” vanuit het ego leidt mensen rechtstreeks de afgrond in.
En NIEMAND kan zich hieraan onttrekken. We zijn EEN.
Dus je kan nooit zeggen: IK doe het niet. Iedere vorm van separatie IS het ego die spreekt.

Ik neem complete verantwoordelijkheid voor de wereld die we hebben gecreëerd (wat niets te maken heeft met SCHULD, laat dat duidelijk zijn.)
Ik heb een commitment gemaakt aan God om hem te dienen totdat we de wereld hebben gecreëerd waarvoor we hier gekomen zijn: hemel op aarde.

Wij allemaal hebben de mensen gecreëerd waar we een hekel aan hebben.
Niet ik, als Maartje natuurlijk, maar ik als bewustzijn, als deel van het geheel.

Ik heb veel van Neville Goddard bestudeerd. Hij was een schrijver en profeet. Hij gebruikt de term: “Everyone is you pushed out.”
We zijn allemaal een uitdrukking, een manifestatie van hetzelfde bewustzijn en dat Bewustzijn is God.

Doordat die manifestatie die de mens heet echter een vrije wil heeft, zie je dat de meeste mensen op aarde niet bepaald “Goddelijk gedrag” vertonen.
Maar het heeft geen zin om met de vinger te wijzen.
Want wat we nodig hebben komt niet van hen, dat komt van God.

Er is EEN bron en dat is God en God werkt vervolgens VIA andere mensen en VIA de fysieke wereld om jou te geven waar je om vraagt en waar je op bent afgestemd.

Maar er zijn geen slachtoffers en geen daders.
Deze beide groepen zijn NET zo ver van God verwijdert.

Want als je God IN jezelf voelt, dan weet je dat je geen slachtoffer bent. Dan weet je dat je alles zelf creëert als deel van het geheel.
Dan weet je dat je het geheel op de meest krachtige manier kunt beïnvloeden VIA het kwantumveld, VIA God.
Dan staat je relatie met liefde en met God voorop.
Je hebt er een groot vertrouwen in dat God voor je zorgt en dat er echt niets “slechts” kan gebeuren.

Er kunnen zaken overkomen die je misschien als “niet wenselijk” kunt bestempelen dus iets wat je niet wilt creëren in je leven of in de wereld, maar in de eerste instantie zijn die zaken juist gecreëerd om ons naar het volgende level in ons bewustwordingsproces te brengen.
Het maakt iets in ons wakker en laat ons op een dieper niveau connecten met ons verlangen dat we iets anders willen.

Acceptatie en vertrouwen staan aan de basis van Creatie. Er IS geen goed en geen fout er is alleen KEUZE en CREATIE.
Je bent je er bewust van dat mensen die afgesneden zijn van God geen goede dingen in de zin hebben.
En natuurlijk kun je NEE zeggen tegen wat je niet wilt. Het is juist heel belangrijk om hele goede grenzen te hebben. Maar die grenzen kunnen liefdevol zijn. Ze zijn niet specifiek NAAR een ander toe, maar gewoon IN jezelf aanwezig. Het is gewoon een beslissing om iets niet toe te laten.

Mensen reageren namelijk niet op wat je ZEGT, ze reageren op je vibratie. Dat KAN niet anders. We leven namelijk in een Universum dat is opgebouwd uit energie en vibratie.

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” ― Nikola Tesla

Dus als je echt voelt en gelooft IN jezelf dat je iets niet toestaat, dan HOEF je het niet eens te communiceren, want het komt gewoon je realiteit niet binnen.
Maar als je een grens niet voelt of geloofd, dan kun je nog zo hard roepen dat je iets niet wilt en mensen zullen het gewoon blijven doen.

“Everyone is you pushed out” dus ze KUNNEN niet anders dan op die manier op komen dagen.

Ik kan nooit zeggen dat iets wat ik ervaar de “schuld” is van een ander. We hebben onszelf immers zo gecreëerd als een fysieke manifestatie van het ENE bewustzijn.
Maar als je leert hoe Bewuste Creatie werkt, kun je leren om andere keuzes te maken. Steeds meer mensen worden wakker tot wie we werkelijk zijn en de kracht die ieder van ons heeft.

En als je connected met God bent, voel je ook niet de behoefte om andere mensen pijn te doen of andere mensen te domineren of te gebruiken voor je eigen “gewin.”
Dat levert alleen maar een HE-LE boel slechte “karma-punten” op en uiteindelijk doe je alleen jezelf pijn.

Als je weerstand hebt tegen “slechte” mensen, dan is het belangrijk om te beseffen dat die weerstand dat juist in stand houdt.
Want met die weerstand zeg je eigenlijk dat je bang bent voor ze en daarmee GEEF je ze regie.
En dit is ECHT een van de moeilijkste dingen die er zijn, ik weet er alles van.

Ik ben nu wel gaan geloven dat niemand krachtiger is dan God en krachtiger is dan liefde en daarmee indirect niet krachtiger is dan ik zelf.
Ik geloof niet dat iemand mij kan dwingen om iets te doen wat ik niet wil doen.
Ik ben daar totaal niet bang voor.
Ik hoef alleen maar te blijven kiezen voor liefde en God regelt de rest.
Liefde heeft vaak iets meer tijd nodig om te verspreiden, maar het wint altijd.
Liefde is geduldig.
Maar liefde is de ENIGE creërende kracht die er is.
Angst vernietigt. Mensen die vanuit angst creëren vernietigen vooral zichzelf.
Angst vernietigt LETTERLIJK zichzelf.

“Daders” zijn bang en “slachtoffers” zijn ook bang. Dus ze vernietigen elkaar en dus zichzelf. Maar als je shift naar de energie van liefde kom je letterlijk in een andere “space” terecht waar BEIDE geen invloed op je hebben.
En de fysieke wereld shift dan met je mee.

De vraag is dus net zo goed: ben je bereid om liefde toe te laten als: ben je bereid om God toe te laten in je leven?
Ben je bereid om te gaan zien dat Liefde alles is wat er is en om in alles voor liefde te gaan kiezen?

Het pad van bewustwording en Bewuste Creatie is geen “simpel” pad maar wel het ENIGE pad om hemel op aarde te gaan creëren en het enige pad om echt verlichting te gaan ervaren van de aardse pijnen en problemen.

Wil je hier meer over weten vraag dan een van de gratis trainingen aan.
Deze vind je hier.