Mensen hebben veel verlangens.
En dat is niet verkeerd. Onze verlangens geven richting aan het creëren van onze realiteit.
Maar er is EEN Meester Verlangen, dat alle andere verlangens automatisch manifesteert.

En dat is: het verlangen om EEN te worden met God.

En nu weet ik dat God voor veel mensen nog best iets “lastigs” is en dat is JUIST waarom dat een worden met God AL je andere verlangens helemaal vanzelf gaat manifesteren.
Zolang je je richt op dit ENE verlangen, valt AL het andere automatisch op zijn plek.

We zijn namelijk niet in de eerste instantie mensen.
We zijn in de eerste instantie een Ziel. We zijn bewustzijn manifesteert in fysieke vorm.

Het ALLER eerste verlangen dat er ooit was, waardoor ons hele bestaan is gecreëerd is het verlangen dat God had om zichzelf te ervaren.

Als je mensen goed leert kennen, dan zie je dat dat kern verlangen diep in ons zit.
Iedereen heeft het verlangen om zichzelf te leren kennen, om te creëren en om te weten wie ze ECHT zijn.
Uiteraard ligt dit verlangen bij de een meer aan de oppervlakte dan bij de ander.
Hoe dichter je bij je Bron komt (dus bij God) hoe sterker dit verlangen wordt en hoe meer je de antwoorden zult gaan zien.

We zijn dus gecreëerd DOOR God.
En dan zie ik God niet als een “persoon.”
Ik zie God als een staat van ZIJN, als bewustzijn. Als een oneindig kwantumveld van Licht en Liefde.
Dat veld werd zich bewust van zichzelf en verlangde er naar om zichzelf te leren kennen.

Maar om jezelf te leren kennen heb je ervaringen nodig en je moet je kunnen relateren aan andere zaken en andere mensen. Want anders is het nog onmogelijk om er achter te komen wie je werkelijk bent.
Je moet weten wat je NIET bent om er achter te komen wat je WEL bent.

Daarom is de fysieke wereld gecreëerd met ons er in.
En daarom hebben we vrije wil.
En vanuit die vrije wil is de mens zich af gaan scheiden van God.
Ze zijn gaan denken dat ze het “zelf” moeten doen.
Daarmee heeft de mens een Ego gecreëerd.
En als zielen diep genoeg gaan in deze schijnwereld die we Ego noemen, kunnen ze het contact met God totaal kwijt raken. En dat is met de meeste zielen ook gebeurt.

En ja, mensen kunnen zeker vanuit het Ego ook zaken manifesteren.
Er zijn veel mensen die bijvoorbeeld vanuit het Ego veel geld manifesteren.
Maar dat is geen “rijkdom.”
Het is geen ECHTE overvloed.

Alles wat vanuit het Ego wordt gemanifesteerd, KOST net zo veel als het oplevert.

Dus aan de ene kant komt er geld binnen en aan de andere kant kan het je zaken kosten zoals:
Je gemoedsrust.
Energie
Vreugde
Tijd met de mensen van wie je houdt
Tijd voor persoonlijke en spirituele groei of alle andere zaken die belangrijk zijn

Daarnaast, wat de meeste mensen ECHT najagen is: geluk.
En ze denken dat ze dat kunnen krijgen door iets na te jagen in de fysieke wereld.
Ze stappen in de valkuil dat ze denken:

ALS ik zo veel geld heb….
Of ALS ik iedere dag mijn Missie leef….
Of ALS ik die financiële zekerheid heb opgebouwd….
Of ALS ik op dit niveau ben qua succes….

DAN kan ik gaan genieten.
DAN kan ik echt gelukkig zijn.
DAN kan ik ontspannen.

Maar zoals Abraham Hicks ook altijd zegt: Iets wat komt op het pad van opoffering leidt NOOIT tot waar geluk.

Want er ZAL een keer een moment moeten komen dat je IN dat geluk shift.
En wanneer zal dat dan zijn?

Er zal eerder een moment komen dat je merkt dat je zaken aan het najagen bent omdat je Ego controle wilt houden over je leven.
Je Ego wilt graag aan het roer staan en stevig de touwtjes in handen houden.
Want het Ego is DOODSBANG dat als het loslaat en de controle aan God geeft, dat alles wat ZO zorgvuldig is opgebouwd als een kaartenhuis in elkaar stort.

Maar het tegenovergestelde is waar.
Want God heeft je gecreëerd.
En God WIL dat je Zielsgelukkig bent.
God wil er ALLES aan doen om ieder verlangen dat je hebt te manifesteren. En het KAN ook alleen maar via God komen.

ECHT en WAAR geluk kan ALLEEN maar van God komen. Want God is alles wat er is. Er IS niets anders.
Alles wat de mens creëert vanuit het Ego is een illusie.

Er is EEN bewustzijn en EEN Bron en dus ook EEN doel: Eenheid met God.
AL het andere valt daaronder en is secundair aan dat ENE doel.

En pas als je eenheid met God HET doel maakt, zul je WAAR geluk gaan vinden IN jezelf.

En aangezien de “buitenwereld” een spiegel is van de binnenwereld zal dan ook jouw buitenwereld een wereld reflecteren waarin je alles “hebt” waar je naar verlangt en waarin je Zielsgelukkig bent.

Wil je hier meer over weten vraag dan een van de gratis trainingen aan.
Deze vind je hier.