Vandaag wil ik een uitnodiging doen aan alle Lichtwerkers, Krachtige Creators, Starseeds, Leiders van deze Nieuwe tijd en iedereen die voelt dat hij of zij op aarde is om een bijdrage te leveren in het creëren van de Nieuwe Aarde.

De uitnodiging is om jezelf serieus te gaan nemen.
Om je expertise te erkennen en je rol te gaan pakken en je waarde te gaan omarmen.
En bereid zijn om naar het next level te gaan met Creatie en je ZielsMissie.

Waarom is dit belangrijk en waarom is dit juist NU belangrijk?
En waarom is het voor veel mensen zo lastig om VOL in hun ZielsMissie te stappen?
Waarom zit er weerstand op als het zo belangrijk is?
En wat kun je er aan doen om het makkelijker te maken?

Allereerst dit: je ZielsMissie is voor mij niet in de eerste instantie wat je DOET.
Het is wie je in je kern BENT.
We ZIJN namelijk in essentie een ziel en we hebben een fysieke ervaring.
En niet andersom.

Ieder probleem in de wereld is terug te leiden naar het feit dat mensen de connectie met hun Ziel kwijt zijn.
Als mensen zouden weten dat ze liefde ZIJN en dat ze onmetelijk krachtig zijn als Creator en dat we als Ziel onze eigen realiteit creëren, dan zou er geen honger zijn, geen onderdrukking, geen ongelijkheid, geen armoede, geen angst, geen oorlog en ga zo maar door.
De Ziel IS namelijk liefde.
De Ziel kent geen dualiteit.
Dualiteit is iets wat de mens alleen creëert omdat als ze het contact met hun Ziel en het Goddelijke zijn kwijt geraakt.
Ze zien zich afgescheiden van anderen en dat geeft ze een pertinent onveilig gevoel.

Veel mensen lopen rond met de angst dat ieder moment hun spullen of het leven zelf “afgepakt” kan worden of bedreigt kan worden.
Als je de overtuiging hebt dat andere mensen beslissen over jouw toekomst en jouw leven, dan komt het ego in “bescherming” terecht.

Het Ego probeert controle te houden op 2 manieren:

OF om de “strijd” aan te gaan en te vechten of door te manipuleren en op die manier voor elkaar te krijgen dat je krijgt wat je nodig hebt. (Push energie.)
OF mensen vluchten weg. Ze lopen weg van problemen en gaan in ontkenning en belanden in apathie of in een slachtofferhouding. (Pull energie.)
En veel mensen doen beiden, afhankelijk van de situatie of de persoon waar ze een conflict mee hebben.

Vanuit angst kunnen mensen niet meer helder denken en mensen die reageren vanuit emotie en paniek verliezen hun vermogen om rationeel na te denken en rustig te blijven.

Iedere lichtwerker weet wat het antwoord hierop is:
Liefde, bewustzijn en eenheid.

Maar ….. op het moment dat mensen in de angst en paniek zijn kunnen ze NIETS met de boodschap van liefde en eenheid.
Het roept alleen frustratie in hen op.
Het staat TE ver van waar ze op dat moment zijn.

Ze willen veiligheid en zekerheid.
Ze willen gehoord en gezien worden.
Ze willen het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen en ze hebben de behoefte om iets gewoon met hun hoofd te SNAPPEN.

En aan de andere kant is OOK binnen de overheid en politiek en bestuur het onderwerp van liefde, bewustzijn en eenheid iets wat geen serieus onderwerp van gesprek is.

Ik voel het als een van mijn Missies dat het onderwerp van Bewustzijn en Bewuste Creatie een NORMAAL onderwerp van gesprek gaat worden op maatschappelijk, politiek en bestuurlijk niveau.

Daar zijn we nu nog een eind vandaan.

Het gaat wel komen, maar dan is het nu EERST nodig dat lichtwerkers en leiders van de nieuwe tijd en bewustzijnswerkers zichzelf SERIEUS gaan nemen.

Want het is de taak van lichtwerkers om de boodschap van bewustzijn over te gaan brengen in begrijpelijke taal.

Om de brug te slaan en om de eenheid te CREËREN.

In deze blog deel ik mijn beste tips om die beweging te kunnen maken.

1. Neem je boodschap serieus. Neem bewustzijn ZELF serieus.

Je hoeft NIET te preken. Dat is zinloos. Het gaat er om dat we gaan DELEN en dingen bespreekbaar gaan maken.
Je hoeft mensen niet “wakker” te maken.
Het gaat niet om WAT je zegt, maar het gaat om de INTENTIE er achter.

Waar het om gaat is dat mensen een veilig gevoel gaan krijgen, dat ze zich niet bedreigt voelen en dat ze weten dat bewustzijn ze kan HELPEN.
Vaak hoef je het niet eens over bewustzijn te hebben. Het gaat er om dat je ziet wat je EIGEN bewustzijn doet en dat je ziet waarom mensen doen wat ze doen en wat ze nodig hebben, uiteraard ZONDER daarbij over je eigen grenzen te gaan.

Bewustzijn is ook echt niet een of ander woo woo gebeuren meer. Ik GELOOF dat bewustzijn het antwoord is en velen met mij. Ik zie het CONSTANT om me heen. Mijn hele Facebook tijdlijn staat er VOL mee.
WAAROM is dit geen onderwerp van gesprek op tv, in de media en in de politiek?
WAAROM vinden global mediations “achter de schermen” plaats en komt dat niet gewoon op Nederland 1 op de tv?

Omdat mensen het niet snappen. Ze voelen zich bedreigt en ze doen het af als “onzin.”
Ze maken er grapjes over en ze wuiven het weg.
Alles wat het ego niet begrijpt, dat wijst het Ego af.
Het is ONZE taak om bewustzijn helder en duidelijk te gaan maken en UIT de zweverige hoek moeten halen.
En dat brengt me bij het volgende:

2. Laat los dat je validatie nodig hebt en heel je eigen onzekerheid en je eigen emoties.

Kortom: laat je EIGEN ego los.
Wees in ieder geval bereid om het los te laten.
Wees bereid om niet vanuit ego en emotie te reageren maar om eerst je innerlijke werk te doen en dan vanuit meer balans bewuste keuzes te maken.

Wees bereid om te zien dat Creatie altijd in beweging is. We hebben niet HET antwoord, creatie verandert constant en het doel is om daar in mee te gaan.
We HEBBEN geen controle. Accepteer dat zelf.

Laat je eigen onzekerheid los. Laat de behoefte aan validatie los. Wees bereid om open en onderzoekend te zijn.
Het Ego zoomt in op iets en wil dat vervolgens “de waarheid” maken.
Maar “de waarheid” bestaat niet. Iedereen zijn waarheid kan naast elkaar bestaan.
Als lichtwerker moet je dat gaan zien en dat loslaten want dat is de ENIGE manier om de dualiteit en het “wij” tegen “zij” verhaal te overstijgen.
Er is EEN bewustzijn en daar zijn we allemaal deel van.

3. Leer liefde en wijsheid in balans te brengen.

Veel spirituele mensen zijn helemaal van de “licht en liefde.”
Voor mensen die vanuit hun mens-zijn opereren is dit een ver van hun bed show.
Als krachtige Creator WETEN we en voelen we op een HEEL diep niveau dat alles mogelijk is.
Maar als ik terugdenk aan de ik van 20 jaar geleden dan dacht ik heel anders.
Ik was totaal niet spiritueel. Ik vond alles “zweverig” en mensen als Louise Hay vond ik een “kwakzalver.”
God was voor mij een man op een wolk die over alles regeert en aangezien ik vond dat dat niet KON, was mijn enige conclusie dat er geen God was.

Ik heb moeten LEREN hoe spirituele concepten werkelijk in elkaar zitten.
Mijn reis om te ontdekken wie ik werkelijk ben en om ECHT te ontwaken was een proces van vallen en opstaan.
Een proces waarin ik ECHT van mezelf moest leren houden.
Een proces waarin ik heb gevloekt, gehuild en dark nights of the soul heb gehad.
Een proces waar ik keer op keer op keer van weg wilde lopen (en nog steeds wel eens.)

Vergeet niet waar je vandaan komt. Vergeet niet dat we allemaal in angst leefden.
Wat ik als ondernemer in mijn marketing leer, geldt ook voor mensen helpen in het proces van hun bewustzijn:

“Meet people where they are at.”

Heb compassie en begrip voor waar mensen zijn.
Probeer niemand “over te halen.”
Gun mensen hun eigen reis.
In plaats van te “preken” ga kijken welke vragen mensen ZELF hebben. Sluit aan bij waar ze zijn en wat ze kunnen horen.

LEER om hun taal te spreken.
Neem de TIJD om niet alleen liefdevol te zijn maar zaken ook vanuit wijsheid te benaderen.

Ik heb me bijvoorbeeld vorig jaar verdiept in het uber-spirituele onderwerp van Twin Flames.
Wat ik zag was dat er een legio aan (vooral) vrouwen op youtube was die het hele onderwerp op een manier benaderden waarvan de wijsheid ontbrak.
Spirituele mensen VOELEN en hun intuïtie is extreem hoog.
Maar veel mensen die hebben het nodig dat ze zaken SNAPPEN.

Ik heb er 6 maanden over gedaan om een gedegen visie te creëren over het onderwerp Twin Flames. Ik heb mijn TIJD genomen.
Vervolgens heb ik een gratis online workshop gegeven. Met als gevolg dat veel mensen me lieten weten dat ze zelden hadden meegemaakt dat iemand het zo helder had verwoord.
Zelfs mannelijke Twin Flames haakten aan en bedankten me dat ik het zo helder had verwoord en herkenden zich in wat ik had gedeeld. Als je je enigszins hebt verdiept in de Twin Flame wereld, weet je hoe uitzonderlijk dit is.

En dat brengt me bij het volgende punt:

4. Ga van Reageren naar Creëren.

De meeste mensen REAGEREN als ze proberen iets te delen met andere mensen of te leren.
Het zijn vooral hun eigen emoties waar ze zich door laten leiden.
Ze voelen zich boos, verongelijkt of zijn juist zelf verslaafd aan de fysieke realiteit en duiken er helemaal in en maken verhalen veel te waar dan dat ze werkelijk zijn.
Heftige emoties is feitelijk een teken van uit balans zijn.

Maar reageren werkt ook de andere kant op: als je je extreem geïnspireerd voelt, is je energie in essentie ook uit balans.

Na een High komt altijd een low.

Creatie werkt het beste vanuit een energie van onvoorwaardelijkheid, vrede, vreugde en wellicht enthousiasme, maar een kalm enthousiasme.
De energie waarmee je iets deelt, breng je over aan mensen.

En laat ik voorop stellen dat er geen goed of fout is.

“We teach others what we need to learn most.” Is voor mij waarheid en ik zie dat ook bij mijn klanten.

Ik heb veel persoonlijke processen gedeeld in het verleden en dat vonden mensen erg fijn.
De blogs die ik heb geschreven vanuit strijdvaardigheid en met een sterke mening waren vaak mijn best gelezen blogs.

Het gaat niet om WAT je deelt, maar het gaat om de INTENTIE waarmee je het deelt.
En het is belangrijk om je dus bewust te worden van de energie.

Wat VOEL en DENK je over wat je deelt?
Pak je je expert positie of is er een twijfel?
Kun je loslaten wat er met je Creatie gebeurt en kun je dat overgeven of heb je de behoefte om de controle te houden en zit je er bovenop?
Voel je je onzeker en ben je op zoek naar validatie? Of weet je exact waarom je deelt wat je deelt?
Ben je er ok mee met WAT je ook op gang brengt en HOE mensen ook reageren?

5. Everyone is you pushed out.

En dan het laatste punt wat ik ga delen.
Ik denk dat dit voor veel mensen nog een relatief onbekend begrip is.
Dit concept komt van de schrijver Neville Goddard.
Andere manieren om dit te beschrijven zijn ook wel:

Iedereen is een spiegel van jou.
Zo binnen, zo buiten.

We zijn allemaal EEN bewustzijn. Ja, we hebben ons individuele bewustzijn, maar uiteindelijk zijn we EEN bewustzijn.
Mensen dagen op in jouw leven zoals jij ze ziet en als een reflectie van jouw bewustzijn.
We creëren immers onze eigen realiteit.

We zullen dus EENHEID moeten gaan ZIEN in mensen en vooral de eenheid IN onszelf creëren.
We zullen moeten gaan CREËREN dat we allemaal hetzelfde willen in de kern en dat we in de kern allemaal hetzelfde zijn.
En dat ZIJN we ook.

In onze kern wil iedereen hetzelfde: Liefde.
We willen allemaal gezien en gehoord worden.
We hebben allemaal de behoefte om te creëren, op wat voor manier dan ook.
We willen allemaal het beste voor onszelf en de mensen om ons heen.

Echter de manier WAAROP verschilt vaak.
En daarin zijn veel verschillende manieren mogelijk.
Dat komt omdat we creëren in een Universum van oneindige mogelijkheden EN we hebben vrije wil. Dus alles is mogelijk.

En hier wordt dit concept een beetje ingewikkelt en dat kan ik ook niet goed uitleggen in een blog, daar heb ik meer woorden voor nodig. Maar kort gezegd komt het hierop neer:

Als we het hebben over everyone is you pushed out, dan creëren mensen vaak mensen die hun “oordelen” dragen.
Omdat we hebben geleerd te denken in termen van goed of fout, zien we EEN kant vaak als goed, bijvoorbeeld:

“Als je iets wilt dan moet je er voor gaan.”

De keerzijde:

“Als je iets wilt, dan moet je geduldig wachten totdat het vanzelf op je pad komt.”
Zien we als “fout.”

Dus een persoon heeft een droom en GAAT er voor. Hij komt iedere dag opdagen en neemt massa’s acties.
Hij heeft geleerd dat dat “goed” is.

Aangezien we hebben geleerd om in dualiteit te geloven, maken de meeste mensen het tegengestelde vaak automatisch “verkeerd.”

Deze persoon kan weerstand hebben tegen mensen die meer “Let Go and Let God zijn.”
Hij kan ze links laten liggen of zelfs “lui” of ongedisciplineerd vinden.
Hij kan op ze projecteren dat ze niets bereiken op die manier.

Dit is een ACTIEVE projectie.
Wat er werkelijk gebeurt is dat deze persoon zijn schaduwzijde actief naar buiten projecteert en die projectie roept weerstand en oordeel op.

Als we er van bewust gaan worden dat iedere vorm van angst, oordeel en schuld een uitwaartse projectie is van onze EIGEN schaduw die we niet willen accepteren, DAN pas kunnen we voorbij de dualiteit komen.

Creatie heeft dus niets te maken met anderen willen veranderen of mensen “over willen halen.”
Als ieder IN zichzelf de dualiteit overstijgt, dan zullen we gaan zien dat het leven AUTOMATISCH oplossingen laat zien die een win-win-win situatie zijn voor IEDEREEN.

Dat KAN nu nog niet. Want: zo binnen, zo buiten.
De dualiteit in onszelf en in het collectief kan dat nog niet zichtbaar maken. Er is nog veel innerlijk werk nodig. Maar het BEGINT met te beseffen dat dit is hoe het werkt.
Dan kun je ophouden met met je vinger naar anderen te wijzen en de emoties en oordelen die zij oproepen te accepteren IN jezelf.

Als je IN jezelf onvoorwaardelijke acceptatie en onvoorwaardelijke liefde vindt voor wat je veroordeelt in de andere, dan kun je het OF accepteren in hen, of zij veranderen met je mee.

Zo binnen, zo buiten.

Innerlijke onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en vrede, leidt tot onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en vrede in de buitenwereld.

En nee, je hoeft ook niet te zeggen: “Oh, maar hij of zij doen dit niet DUS het heeft geen zin.”
Ook DAT is een leugen. Jij hoeft alleen maar aan jezelf te werken.
We zijn namelijk verbonden via een kwantumveld en we beïnvloeden elkaar allemaal onbewust.
Als jij shift en er shiften mensen om je heen, dan wordt het een enorme ripple.
De energie van liefde is zo krachtig dat het negatieve emoties letterlijk neutraliseert.
Negatieve zaken KUNNEN dan letterlijk niet meer bestaan.

Maar het moet wel ECHTE liefde zijn.
Wat ik nu heel veel zie is liefde verpakt in de vorm van oordeel. En uiteraard heeft iedereen vrije wil, dus ik zal niet zeggen dat je daar niet mee mag experimenteren, maar echte liefde is ALTIJD onvoorwaardelijk.

Onthou wel: De meeste mensen zijn zich er NIET bewust van dat ze dit doen, maar dit doen we allemaal.
Het is de AARD van Creatie.
En dit is misschien een voorbeeld wat niet heel triggerent is, maar wat andere voorbeelden die nu heel actueel zijn:

Wel of geen vaccinaties.
Wel of geen lockdown.
Wel of niet de scholen nu weer open.

En vraag je dan eens af hoe moeilijk of hoe makkelijk het voor je is om de energie van je schaduwzijde daarin HELEMAAL te kunnen ontvangen en te accepteren en onvoorwaardelijke liefde te ervaren voor het tegendeel van waar jij in geloofd.
We proberen zo vaak controle uit te oefenen in de fysieke wereld, maar de fysieke wereld is niets meer dan een spiegel van wat er IN ons aan de hand is.

De meeste mensen ZIEN dat echter niet omdat ze zichzelf totaal niet kennen.
Ze weten niet wat ze ECHT voelen en denken en wat hun energie is.
De meeste mensen zitten te veel in hun hoofd en zijn het contact met hun gevoel verloren.
We hebben onszelf aangeleerd dat we onze natuurlijke verlangens moeten onderdrukken en dat zaken nu eenmaal op een bepaalde manier “horen.”
We hebben geleerd ons te laten leiden vanuit emotie.
We leven vanuit de illusie van separatie.

Maar dat is allemaal geen waarheid. En je zal eerst de waarheid van je bestaan moeten leren kennen en jezelf ECHT moeten leren kennen. En dat klinkt makkelijk, maar het is een hele reis.
Maar wel een reis waarvan ik voel dat veel mensen er klaar voor zijn.
En ik help je er graag mee.

Wil je hier meer over weten vraag dan een van de gratis trainingen aan.
Deze vind je hier.