Wat je relatie met God onthult over jouw Creatie Kracht.

Bij mijn klanten en de Facebookgroepen waar ik lid van ben zie ik dat de laatste tijd steeds meer over God wordt gesproken.
En terecht, want zien wie God ECHT is zien hoe alles met deze kracht verbonden is en hoe alles in Creatie deze kracht is, is verschrikkelijk belangrijk. Niet alleen voor een gelukkig leven voor mensen als persoon, maar ook voor de Nieuwe Aarde die we nu gaan creëren, of al aan het creëren zijn.

Veel mensen zijn ook nog een beetje “voorzichtig” met het onderwerp God.
En dat is jammer, want daarmee ontken je in feite de enorme Creatie Kracht die je in je hebt.

De reden dat veel mensen moeite hebben met God, is dat ze God zien als een man op een wolk die regeert over de aarde en oordeelt over goed en kwaad.
Maar dat is niet wie God is.
En net als mensen niet echt weten wie God is, weten ze vaak ook niet echt wie ze ZELF zijn.

Mensen DENKEN wel dat ze zichzelf kennen.
Ze zien zichzelf als een persoon, met een bepaald lichaam, die bepaalde rollen inneemt.
Of het beroep dat ze hebben.

Maar in hoeverre ken jij jezelf ECHT?
Is dit ECHT wie je BENT?
Want die rollen veranderen en je lichaam verandert. Maar de “jij” die dat alles observeert, die is nooit echt veranderd toch?
Er is een achterliggende essentie die niet dat lichaam of het denken is.

Je hebt andere gedachten gekregen de afgelopen 10 jaar, maar dat was alle 2 “jij” toch?
Wat was dan de ECHTE jij?

Je lichaam was totaal anders toen je 5 was en nu. Wat is de waarheid?
“Ik was het alle 2.” zeggen mensen dan.
Maar dan is het dus NIET wie je BENT, want wie je BENT verandert in de kern nooit.

En je hebt vast verschillende beroepen en interesses gehad en misschien heb je het gevoel dat het een dichter lag bij wie je werkelijk was, maar niets van dat alles kan definiëren wie je ECHT bent.

De meeste mensen weten wel dat ze MEER zijn dan hun lichaam en hun denken en wat ze “doen.”
Maar hoe ver reikt dat?

HEB je een Ziel?
Of BEN je een Ziel?
Ben je je bewust van zaken of BEN je bewustzijn?

En wat houdt dat dan precies in?

En hoe goed KEN je jezelf echt?
Ken je je diepste verlangens?
Hoe voel je je ECHT?
Wat denk je nu ECHT over de wereld?
Kun je je ware potentie zien?
Kun je eerlijk zijn over je onbewuste processen?
Kun je observeren wat er gebeurt om je heen in plaats van dat je constant onbewust reageert op dingen?

Allemaal interessante vragen!

En daar begint spirituele ontwaking mee. Wakker worden tot wie je ECHT bent en een antwoord vinden op dat soort vragen.
En wakker worden tot de onmetelijke kracht die je in je hebt.

Want een ontkenning van God is een ontkenning van wie je werkelijk bent.

En ik weet dat veel mensen zeggen: “Ik noem het liever de Bron of het Universum of Liefde.”

Maar waarom?

Wees eens EERLIJK.

Waarschijnlijk omdat dat minder bedreigend voelt.
Waarschijnlijk omdat dat “veiliger” voelt.

De meeste mensen zijn namelijk bang voor andere mensen.
Ze hebben een leven gekend vol pijn, verlies, trauma, teleurstelling, afwijzing en gebroken harten en ga zo maar door.
En als je jezelf als een mens ziet, apart van God en apart van andere mensen, dan zeg je daarmee dat andere mensen je dit “aandoen” OF je doet het jezelf aan of een combinatie.

Maar hoe dan ook is het vanuit dat oogpunt gewoon lastig om anderen en “jezelf” ECHT te kunnen vertrouwen.

Dus als je God als een fysiek persoon ziet, dan wijs je hem natuurlijk af.
Want een God die totaal onvoorspelbaar is en die “zomaar” dingen kan doen met je leven of met de aarde die dat soort pijn veroorzaakt, DAAR zit niemand op te wachten natuurlijk.

Maar dat is dus niet de waarheid achter wie of wat God werkelijk is.

Hoe dan ook is God geen fysiek persoon.
Het is een ENERGIE.
Het is een staat van zijn, geen fysiek wezen.

En God, als energie, ook wel het AL-DAT-IS genoemd, werd zich bewust van zichzelf ALS oneindige energie en als oneindige intelligentie.
Maar dit Bewustzijn kreeg OOK het verlangen om zichzelf te ervaren.
En dat kan niet ALS bewustzijn. Er is materie nodig voor een ervaring.
En dus begon God te creëren.
Vanuit bouwstenen van oneindige intelligentie, Licht, Liefde (Wijsheid) en vrije wil creëerde God stromen van bewustzijn. Die stromen van bewustzijn creëren door en manifesteerden zichzelf IN fysieke vorm.

Wij, als zielen, ZIJN die geïndividualiseerde stromen van Bewustzijn.
En met onze vrije wil kunnen we creëren wat we willen.

Je kan daarin de keuze maken om jezelf als apart te zien van anderen en van God en de fysieke wereld te gaan dienen.
OF je kunt het bewustzijn dienen. Niet dat je niet IN de fysieke wereld leeft en de fysieke wereld creëert, maar de fysieke wereld is dan een gevolg en geen doel.

Als mensen nog niet bewust zijn, dan IS er alleen maar de fysieke wereld.
En het “verzamelen” van fysieke zaken staat voorop.

Als mensen hun vrije wil gebruiken om op een negatieve manier het zelf te dienen, dus het Ego, dan komen ze als het ware in een negatief creatieproces terecht.

Mensen kunnen ZELFS daarin geheel de connectie met hun ziel verliezen.
Als dat gebeurt, en er is geen spoor van liefde meer aanwezig dan gaan wezens zelfs vanuit een negatieve vierde “density” creëren.
Ik heb hierover gelezen in the Law of One. Hierbij kun je denken aan “gewetenloze” mensen als: Taras Bulba, Genghis Khan en Rasputin. Zij zijn volgens The Law of one de 3 mensen die letterlijk hel op aarde hebben gecreëerd.

Maar goed, de meeste mensen kiezen voor het pad van de liefde en het dienen van anderen en het dienen van de groei van het collectief en het collectieve bewustzijn.
Hoewel ALLES Creatie dient.
Het is niet God, als oneindige bewustzijn die oorlogen veroorzaakt. Het zijn mensen die zich afgescheiden voelen van God.

Ze zien anderen niet als delen van zichzelf. Ze zien andere mensen als “anderen.” En het maakt niets uit wat er met die andere mensen gebeurt.
Ze willen mensen gebruiken, domineren en zo voort om er zelf beter van te worden.

Maar UITEINDELIJK, en dat is een beetje een breinbreker, zijn ook die wezens een deel van ons. Maar het GEDRAG dat ze hebben staat uiteraard totaal los van wie ze in de kern zijn. Want in de kern zijn ook ZIJ in Essentie God, want er was maar EEN bewustzijn en alles komt voort uit dat ENE Bewustzijn, wat we God noemen.
Goed, daar ga ik nu niet te diep op in, maar dat zal in het programma dat ik met Josje Feller ga geven: “De Ultieme Co-Creatie met God.” vast uitgebreidt aan bod gaan komen.

En we hebben allemaal ervaringen gehad met mensen die ons wilden gebruiken om er zelf beter van te worden.
En daardoor nemen mensen vaak afstand, of zijn ze “voorzichtig” met anderen of vertrouwen ze anderen niet zo heel snel.

Maar dat soort dingen zijn allemaal gebeurt juist OMDAT je het contact met God kwijt was en omdat je was vergeten wie je werkelijk was.

God creëert namelijk niet VOOR je.
God heeft ons gecreëerd met een vrije wil.

MAAR …. de wil van God is om zichzelf te ervaren zoals hij ECHT is: als een fysieke manifestatie van oneindige potentie, licht en liefde.
En dat wil hij VIA ons.
Dus de wil van God, IS jouw wil.
van jouw ECHTE zelf. Niet van het Ego zelf, laat dat duidelijk zijn.
Er is eigenlijk geen verschil tussen jou en God. De meeste mensen ZIJN echter nog niet bij dat Godsbewustzijn, maar dat is een tweede.

Jouw verlangen is Gods verlangen.
Gods verlangen is jouw verlangen.
Er is EEN.

God creëert dus niet BUITEN jou om.
Hij wacht als het ware super geduldig totdat jij contact opneemt.
Hij wacht totdat jij hem uitnodigt.
Het laatste wat God wil is indringen op jouw vrije wil.
Want dan is het nog steeds niet mogelijk dat God zichzelf kan ervaren zoals hij ECHT is.
Want er zijn ervaringen nodig om tot de kern te komen van wie jij bent: de essentie van God.
Het evenbeeld van God.

En dan kun je natuurlijk zeggen:
“Maar Maartje, als God geen persoon is, dan kan ik toch NET zo goed Universum zeggen of de Bron of Liefde? Het is toch in essentie allemaal dezelfde energie?”

En natuurlijk kan dat. De vraag is: WAAROM zou je het willen doen?
Waarschijnlijk omdat het voortkomt uit weerstand.
Waarschijnlijk omdat het voortkomt uit negatieve projecties die je hebt over God.
Op het moment dat je al die weerstanden hebt geheeld en die projecties hebt verandert, dan zul je waarschijnlijk net zo veel van God gaan houden als ik van God hou.

Dan zul je gaan zien dat woorden als “het Universum” of “de Bron” maar een fractie van de potentie en de kracht van God hebben.

En wat denk je dat er met JOUW Creatiekracht gaat gebeuren als je die kracht in jezelf kan erkennen?

Wat zal er gebeuren met jouw leven als je gaat leren dat jij jouw realiteit creëert (als de essentie van God) zoals God de aarde heeft gecreëerd.
Denk je dat God OOIT bang is ergens voor?

Nee, want God weet al lang waar het heen gaat met de aarde. Het wordt hoe dan ook hemel op aarde.
En iedere contrast situatie is niets meer dan een fysieke manifestatie van het verlangen dat in het collectieve bewustzijn zit om meer geluk te ervaren en meer eenheid en meer liefde.

Er is nog een HOOP onbewustzijn in de wereld, en ja, die onbewustzijn creëert RARE dingen.
Maar denk je dat dat ook maar ENIGE invloed heeft op de kracht van God?
Nope.
En zo hoeft het ook geen invloed te hebben op jou.

Hoe gaat God hier dan wel mee om? En hoe kun jij dus omgaan met je eigen Onbewustzijn en het onbewustzijn van de mensen om je heen?

God houdt de space. Hij weet waar het heen kan en hij staat klaar om iedereen te helpen en te steunen die hem vraagt om hulp.
Zo kun jij ook klaar staan voor anderen. Je voelt wanneer God je roept VIA anderen.
Je voelt wanneer je mag dienen.
God vergeeft altijd. Want al het onbewustzijn is feitelijk een leugen. Het is een Creatie van het Ego en het Ego IS niet echt. Het is een manifestatie van het geloof in separatie.

God WIL ook dat je zielsgelukkig bent. God wil dat iedereen zielsgelukkig is. En aangezien hij de enige Creator is, moet je eerst wakker worden tot hem om ZELF de meest krachtige Creator te kunnen worden.

Maar wat je dan gaat vragen aan God, dat gaat VER voorbij de materiële zaken.
De materiële zaken vallen in het NIETS bij wat je kunt voelen als je God kunt voelen.
Niet dat je niet alsnog kan genieten van ervaringen met materiële zaken. ZEKER.
God wil juist weten hoe het is om in een gloedjenieuwe auto te rijden en de nieuwe auto geur op te snuiven.
Of om te parasailen.
Of om de meest geweldige sex ooit te hebben.
Of om in de achtbaan te gaan.
Of om een kind te baren of om voor eeuweig een kind te zijn.
Of WAT dan ook.

Dat enthousiasme dat je door je heen voelt stromen als je in en in gelukkig bent, dat is God, die met je mee geniet van jouw geluk, wat OOK zijn geluk is.

En is dit overdreven?
Nope. Geloof me, ik hou me nog in hier.
Voor het Ego is het moeilijk om te geloven.
En is het Ego WEG als je God gaat erkennen. Nee, OOK niet. Maar je kunt voor het Ego gaan zorgen op een hele andere manier. Je kunt van het Ego gaan houden omdat je gaat zien dat ook DAT God is.
Het Ego valt wel langzaam weg als je shift in het Godsbewustzijn, dat zeker wel.

En je hebt zeker nog gedachten en je hebt ook nog je lichaam natuurlijk. Maar je ziet het niet meer als ECHT. Je ziet het als het energieveld dat het werkelijk is.
En stap voor stap ga je God in ALLES zien en valt je separatie bewustzijn helemaal weg.

Ik kan hier nog een TON over vertellen. En dat GA ik ook doen, maar voor deze blog laat ik het hier even bij.

Hoe dan ook heb ik een gratis training met Josje Feller gegeven: God WIL dat je Zielsgelukkig bent.
In deze training is onder meer het volgende aan bod gekomen:

Hoe zien we God?
Wat is de plek van God in ons leven?
Hoe creëert God werkelijk onze realiteit?
Waarom wil God dat we gelukkig zijn? Hoe werkt dat?
Hoe staat God eigenlijk aan het ‘hoofd’ van onze beide bedrijven?
Hoe staat onze persoonlijke relatie met God symbool voor de relaties die we onderling als mensen hebben en onze relatie met ‘de maatschappij’ in het algemeen?
Hoe kunnen we het oordeel van God afhalen?
En waar komt dat oordeel eigenlijk vandaan?
Waarom is het belangrijk om een relatie met God te gaan creëren, hoe GROOT je weerstand ook is? Hoe kun je die weerstand loslaten?

Hier kun je de replay van de workshop aanvragen: https://www.fellerlicht.com/event26mrt

EN we willen je ook met HEEL ons hart uitnodigen om mee te doen met ons Online programma dat woensdag begint: De Ultieme Co-Creatie met God.
Het krachtig DURF je te zijn?

Lees er hier alles over en meld je vandaag of morgen nog aan voordat we woensdag gaan starten: https://geldisliefde.nl/product/afstemmen-op-de-ultieme-co-creatie-met-god

Liefs Maartje