In de spirituele wereld is het een groot en belangrijk ding om het Ego los te laten.
“Het Ego” is hoe dan ook een vaak gebruikte uitspraak om te verwijzen naar de reden van bepaald gedrag.
Het komt door “Het Ego.”
“Zijn Ego is “te groot.”

Het Ego is een soort zondebok geworden van de veroorzaker van ieder niet-liefdevol of niet-bewust gedrag.
Als een tegenbeweging ontstaat er in de “spirituele wereld” een strijd TEGEN het Ego.
EN uiteraard gaat daarbij hand in hand dat het Ego losgelaten moet worden.

Van alles waarvan men denkt dat het de “veroorzaker” is van het Ego wordt afscheid genomen.

Men keert zich tegen geld en bezit, want materie is immers niet “spiritueel” en veroorzaakt niets dan ellende.
Men keert zich tegen instanties, banken en alles waar het Ego hoogtij viert en waar geopereerd wordt, schijnbaar vanuit macht en wellust.
En natuurlijk zijn er een hoop dingen niet op orde zoals bepaalde industrieën en beroepsgroepen etc.
Er komt een duidelijk onderscheid tussen zij die een Ego hebben zij die bereid zijn om afscheid te nemen van het Ego.
Men gaat niet meer naar verjaardagen als er geen “bewuste mensen” zijn, want op verjaardagen met “onbewuste mensen” worden zij immers niet begrepen en gezien en gehoord.

En daarentegen wordt gedrag aangeleerd dat hoort bij het ontdoen van het Ego.

Dat kan van alles zijn wat mogelijk “licht en liefde” zou verspreiden.

Voor de een zijn het kristallen of meditaties.
Of het zich voordoen als iemand die “goede dingen” wil voor de wereld.
Of mensen gaan op de barricade om misstanden aan de orde te stellen.
Yoga, zwierige gewaden, maanrituelen, chakra uitlijningen, gezamenlijke chants of meditaties die de frequentie van de aarde verhogen en ga zo maar door.

Het kan allemaal onderdeel uitmaken van de eindeloze reeks met dingen die mensen kunnen doen waarmee ze kunnen laten zien hoe verschrikkelijk “spiritueel” ze wel niet zijn.

Maar de vraag is: Is dit ECHT de weg naar het achterlaten van het Ego?
Of is dit niets meer dan een verplaatsing naar wat bekend gaat staan als een spiritueel Ego?

En wat is het Ego dan WEL?

Dit is hoe ik het zie.
En ik ga niet claimen dat het DE waarheid is. Maar het voelt als mijn waarheid in dit moment.

We waren ooit puur bewustzijn. We waren een deel van het grote geheel. We waren een deel van God, van de Bron van alles wat is.
En om een bepaalde reden zijn we ons gaan zien als apart van God. Wat daar de werkelijke reden voor is, daar zijn verschillende theorieën over onder bewustzijnsleraren.
Laten we het er op houden dat God zichzelf wilde ervaren. En aangezien God geen vorm heeft als een oneindig veld van potentie, is de mens gecreëerd, zodat God zich DOOR de mens heen kan ervaren.

Maar als individuele stromen van bewustzijn, zijn we vergeten dat we God zijn.

En wie ben je DAN? Je komt hier op aarde en je bent vergeten dat je God bent. Wat DOE je dan?

Dat is dus het begin van de manifestatie van het Ego. Want je hebt immers een identiteit nodig om te kunnen functioneren in een wereld waarin je moet relateren met andere mensen.
Want wat is anders het verschil tussen jou en mij?

En die separatie brengt een scala van nieuwe “problemen” en dus manifestaties met zich mee.

Want we kwamen hier om de verlangens van God te ervaren.
En die verlangens gaan niet weg.
De verbinding met God is niet weg, ook al zijn we ons er niet meer bewust van.

We hebben allemaal verlangens: verlangens naar liefde, naar erkenning, naar eenheid, naar connectie, om onszelf tot uitdrukking te brengen en om dingen te ervaren en ga zo maar door.
Die verlangens komen van God en God wil deze creëren DOOR jou heen.

Maar wat gebeurt er als je bent “vergeten” dat dat zo is?

Het enige wat je dan denkt te weten is dat je een persoon bent.
En nu ben jij dus als persoon verantwoordelijk voor het vervullen van je verlangens.
Want je voelt die verlangens wel, zij het dat mensen vanuit separatie minder contact hebben met hun verlangens en ze snel wegstoppen. Maar dat komt puur omdat ze niet weten HOE verlangens werkelijk gemanifesteerd worden.

En diep van binnen weet je dat je die verlangens niet alleen kunt vervullen.
Dus nu keer je je blik naar de “andere mensen” in je leven.

Maar wat je bent vergeten is dat je Bewustzijn BENT, dat je een deel bent van de Goddelijke Bron. Dus feitelijk zijn er geen andere personen. Er is EEN.
Iedereen in je leven komt opdagen als een spiegel van waar je bent op het niveau van bewustzijn. Ze zijn technisch gezien niets meer dan een “feedback mechanisme.”
Het Ego vindt dit verschrikkelijk om te horen. Het kan het Ego in paniek brengen. Ben ik dan alleen in de wereld? Is alles dan een illusie. Maar nee, je bent niet alleen en ja de fysieke realiteit is een illusie, maar dat maakt hem niet minder belangrijk.

Het is belangrijk om te gaan beseffen dat iedere vorm van paniek, angst oordeel, vluchtgedrag etc etc van wat we noemen “het Ego” komt. Laat het er gewoon even zijn. Er is niets aan de hand. Er is gewoon alleen een beetje weerstand.
Het eerste waar je mee wilt ophouden is om weg te rennen van je pijn, weerstand en problemen, maar om ze er te laten ZIJN en, om er daarna iets mee te doen. Maar NIET wat je er normaal mee doet, want dat heeft je nog niet gebracht waar je ECHT heen wil.

Maar goed, laat me verder gaan.
Stel je wilt liefde. Je gaat naar mensen toe en “vraagt” hen om liefde.
En dat vragen we het meestal niet. We manipuleren, we zetten mensen vast in “contracten,” we dreigen als ze weg willen gaan en we leggen allerlei dingen vast zodat ze nergens heen kunnen gaan. Alles om wat we “liefde” noemen te kunnen gaan ontvangen.

Maar vanuit Separatie van God IS er geen liefde mogelijk.
Dus IN de spiegel kun je geen liefde vinden.
En misschien gun je jezelf op sommige vlakken liefde en dus manifesteer je het soms.
Maar vaak ook niet.

Dit maakt het leven verschrikkelijk onvoorspelbaar en onveilig.
Het maakt dat je het gevoel hebt dat je niet op jezelf en andere kunt vertrouwen.
Je hebt GEEN idee welk gedrag je moet vertonen of WAT je precies moet doen om de liefde te kunnen ontvangen waar je diep van binnen naar verlangt.
En dat maakt je dus, als mens, gestresst en onzeker en nog veel meer dingen die je niet wilt.

Maar dat is wel ons grootste verlangen. Het verlangen naar liefde, connectie en om ECHT veilig te zijn en dat er voor ons gezorgd wordt.
En het leven is een constante zoektocht naar het vervullen van dat verlangen.

Diep van binnen weten we dat het niet klopt dat we ons af hebben gescheiden van onze bron, van de bron van liefde: God.
En dat brengt een scala aan schuldgevoelens en angsten en schaamte met zich mee.
Dat zijn de emoties die het laagste vibreren op de schaal van de niveaus van bewustzijn.

Als we vanuit onszelf deze frequentie aanbieden aan de wereld, komen er constant mensen opdagen die deze gevoelens bevestigen.
We zitten vast in relaties waarvan we weten dat we er niet horen.
We weten dat we een missie hebben maar durven er niet ECHT voor te gaan.
We durven niet voor onszelf op te komen of voor ons geluk te kiezen.

ALLES vanuit de overtuiging dat we apart zijn van de Bron van alle Creatie: God en dat we voor onszelf moeten zorgen en daarvan afhankelijk zijn van andere mensen.

En vanuit die staat van separatie wordt het Ego gemanifesteerd.
Het Ego krijgt nu als enige taak om ons veilig te houden en voor ons te zorgen.
En is daarvoor bereid om te doen wat er voor nodig is.
Het Ego wordt een eigen identiteit en wordt aan het roer gezet van Creatie.
Met alle gevolgen van dien, want het Ego KAN Creatie niet snappen.
Het Ego als Creator kiest voor angst, schuld, oordeel, disconnectie, macht, manipulatie, weglopen, vluchten etc etc.

En dat maakt niets uit of je je “voordoet” als een “goed” mens en je vult je huis met kristallen of je gaat een bank runnen.
Separatie is separatie.

De enige weg is om de waarheid van Creatie te gaan zien. Om de waarheid van je bestaan te gaan zien.
Je BENT in essentie geen mens.
Je BENT een deel van God en in essentie ben je God zelf.
En God is ALLES.
ALLES wat je altijd al hebt gewild, kan via God komen.
Jouw verlangens zijn werkelijk Gods verlangens.
En God heeft jou gecreëerd om via jou het leven te ervaren.

God kan je alles geven wat je nodig heeft: Liefde, connectie, overvloed, helderheid en leiding en ga zo maar door.
En je kunt er gewoon om VRAGEN.
En je kunt ieder schuldgevoel dat je hebt laten gaan. Want God heeft je gecreëerd als perfect en God maakt geen fouten en is ZEKER niet begonnen bij jou.
Er is totaal geen reden om je schuldgevoel vast te houden. Voor God is dat een KEUZE. Maar geen keuze die hij voor jou zou maken of ooit gemaakt heeft.
Die keuze is gemaakt vanuit een illusie van separatie met de bron en met liefde.

De oplossing is in die zin dus om een relatie te gaan creëren met God.
Om iedere dag met God te praten.
Om God te vragen om liefde in je hart te laten stromen.
Om jezelf als perfect te gaan zien, MET Ego en al. Want een ordeel tegen het Ego slaat om in een spiritueel Ego. En om vanuit liefde te gaan leven is een behoorlijke opgave voor mensen die vanuit separatie komen, dus daar mag je jezelf alle steun voor geven.
Denken dat je “het Ego” los moet laten om te komen waar je wil zijn, komt OOK vanuit het Ego.
God houdt AL onvoorwaardelijk van je. Daar hoef je NIETS voor te doen en NIETS voor te veranderen.
Wat niet betekent dat er niet een hoop GAAT veranderen als je voor liefde kiest, maar dat is een gevolg, geen oorzaak.

Vanuit een Ego perspectief voelen we ons vaak schuldig om God “lastig te vallen.”
Maar dat is niets meer dan je Ego. God heeft jou gecreëerd. God WIL je gelukkig maken. God is geduldig aan het wachten totdat jij Gods liefde en aandacht claimt.
God HEEFT jou al geclaimd.
God zal jou NOOIT in de steek laten en HEEFT jou nooit in de steek gelaten.
Hoeveel fouten je ook maakt, God ziet alleen je perfectie.
Hoe vaak je jezelf ook op je kop geeft, God vergeeft je iedere keer.
Hoe vaak je ook wegloopt van je Missie, God opent altijd weer nieuwe deuren.
God wacht geduldig totdat JIJ er klaar voor bent.
God IS liefde en wil zichzelf VIA JOU ervaren ALS liefde en God wist dat de kans erin zat dat je de weg tijdelijk kwijt kon raken en dat je zou kiezen voor separatie. Maar de deur staat altijd open.
Al kies je nog 100 keer voor separatie, iedere keer zal de deur open blijven, totdat je er klaar voor bent om door de deur te gaan en nooit meer om te kijken omdat je echt hebt geleerd dat daar de basis van je geluk en vervulling ligt.

En vanuit DIE staat van zijn: vanuit een onvoorwaardelijke keuze voor liefde en dus voor God, valt het Ego stap voor stap weg.
Situaties die niet op liefde gebasserd zijn, zullen uit je leven gaan vallen. Ze kunnen niet meer resoneren op die frequentie. Je hoeft niets “op te lossen” want dat doet God voor je.
Kiezen voor separatie van liefde is niet meer nodig.
Want er is geen onderscheid meer tussen jou en andere mensen.
Je weet dat God voor je zorgt en dat dat altijd op de meest perfecte manieren komt. Niet altijd op de manieren waarop je Ego het leuk vindt, maar goed, hoe meer je Ego gaat zien dat eenheid met God de enige weg is, hoe meer het zich over gaat geven.
En ja, het gebeurt dan dat je minder gaat geven om materiële bezittingen. Ze zijn fijn, maar je hecht er geen waarde aan. Maar dat is geen “spel” dat is hoe je het van binnen ervaart.
Je geeft materie niet op omdat je “beter wil zijn dan anderen.”

Je geeft hoe dan ook niets op.
Je gaat op een diep niveau zien dat alles de Creator dient.
Er IS geen goed of fout. Er is alleen een reis terug naar liefde, en de ervaringen die er voor nodig zijn, zijn er voor nodig.
De fysieke wereld is een projectie, want dit is een reis van bewustzijn, dus er is geen reden om iets als “goed” of “slecht” te bestempelen.
Wat niet betekent dat je niet bewust bent, maar dat gaat helemaal vanzelf.
Je BENT liefde, dus je maakt keuzes VANUIT liefde, uiteraard gecombineerd met de wijsheid van God.

En ja, dan kan het dus gebeuren dat veel mensen dat niet snappen.
Ieder mens (dus iedere stroom van bewustzijn) heeft zijn of haar eigen pad. Maar je leert dat je je daar niet mee bezig hoeft te houden. Dat is allemaal aan God.
JIJ als mens bent niet verantwoordelijk voor andere mensen.
En …. dit vindt het Ego HEEL moeilijk om te horen (en hier heeft mijn Ego zich OOK nog niet helemaal overgegeven) maar we zijn ZELFS niet verantwoordelijk voor onze kinderen.
Waar je verantwoordelijk voor bent is voor je eigen relatie met God. En ja, God zal je de inspiratie geven om op de perfecte manier voor je kinderen te zorgen.
God zal je laten zien wat jouw bijdrage is in hun pad. En daar hoort zeker bij dat je ze eten en drinken geeft en ze behandelt met compassie en hun leraar en mentor bent EN zij de jouwe.
Maar als je vanuit je Ego gaat beslissen wat “goed” of “niet goed” is voor je kinderen, dan kom je altijd weerstand tegen. Dit is de reden dat kinderen zich OF gaan afzetten tegen je OF ze gaan zich onderwerpen en als slachtoffer gaan gedragen omdat ze JOU gaan zien als de bron van hun liefde in plaats van God. Hoe dan ook verliezen ze hun balans.
En kinderen zetten zich ECHT af tegen het proces van separatie. En je kunt ze daarin de ruimte geven OF je zin doordrijven totdat ze ook de connectie met hun Bron kwijt raken.
Je kunt je kinderen pas laten zien wat ECHT geluk is, als je ZELF gelukkig bent. En dan krijgen ze alle ruimte om hun meest geweldige pad te volgen, wat zij helemaal zelf uitstippelen met God en waar jij wordt gevraagd om deel te nemen als dat het plan is.
En je hoeft OOK niet te denken nu: “HOE kan ik ze dat leren?” Want als je JOUW connectie met God terug hebt gebracht, dan zal God je dat laten weten. Je kunt het NIET andersom doen. EERST je eigen zuurstofmasker en DAN dat van je kinderen pas.
Iedere wens die je hebt met of voor je kinderen, kun je indienen bij God en dan zal God DOOR JE HEEN bewegen of door iemand anders om je kinderen alles te geven wat ze nodig hebben voor HUN pad.
En zo is dat met iedereen: Alleen als jij gelukkig bent en jouw meest afgestemde pad volgt in co-creatie met God, DAN pas heb je ECHT iets te geven aan anderen wat echt betekenisvol is, omdat het DAN voorkomt uit ware liefde.
Maar dan heb je ook ECHT iets bijzonders te geven 😉

Maar goed, om het af te sluiten: het Ego valt weg als je voor God en voor liefde kiest.
Je gaat dan leren dat er geen Ego IS en dat er nooit een Ego was geweest.
Dat het Ego niets meer is van een fysieke manifestatie die noodzakelijk is als je je connectie met God kwijt bent geraakt om jezelf een identiteit te geven los van de Creator.
Als je God gaat zien als de werkelijke Creator van je realiteit en je gaat leren hoe God al je behoeftes vervult, dan is er iedere dag meer liefde en eenheid en valt het Ego weg.
Je dient anderen dan vanuit liefde en maakt beslissingen vanuit liefde en God zorgt er voor dat je veilig bent en dat je EXACT krijgt wat je nodig hebt op iedere stap van de weg.