Waar gaat deze cursus over?

We zijn allemaal spirituele wezens die een fysiek leven hebben gemanifesteerd zodat ons bewustzijn kan groeien zoals de prachtige quote van Pierre Teilhard de Chardin ons ook duidelijk maakt:

We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.

In deze Course behandel ik 12 Universele Wetten en de invloed van deze wetten op ons dagelijks leven.

Wat leer je in deze Course? 

 • Je leert om richting aan je leven te geven als nooit te voren.
 • Door het begrijpen en leren toepassen van deze wetten zal je leven makkelijker worden en zullen er belangrijke vragen beantwoord worden.
 • Je leert jouw spirituele bewustzijn te vergroten, je maakt een diep contact met het Universum en Creatie en maakt daarvoor ruimte in je leven voor meer succes, geluk en overvloed.
 • Je leert om een bewuste creator te worden van jouw realiteit.
 • Je leert om in harmonie te leven met de wetten van het Universum.

Alles is mogelijk als je deze wetten begrijpt en toe kan passen in jouw leven!

Wat zijn de Universele Wetten?

De Universele Spirituele wetten zijn eeuwenoude wetten en krachtige richtlijnen voor ons gedrag en datgene wat ons leven beïnvloedt. Het zijn deze onzichtbare krachten waarmee we onze fysieke wereld creëren.

De boodschap die ten grondslag ligt aan deze Universele wetten is de volgende:

Je kunt harmonie met jezelf en het Universum creëren als je controle uit kunt oefenen over je gevoelens en gedachten en je leven kan leven vanuit je diepste bron.

Door het populaire boek The Secret heeft de Wet van Aantrekking veel bekendheid verworven. Maar hoe zit het met de andere Universele wetten? Dat behandel ik in deze Creatie Course.

Er zijn er enkele basale uitgangspunten voor deze Universele Spirituele wetten vast te stellen:

 • De wetten ZIJN simpelweg. Net als zwaartekracht. Je hoeft het niet “eens” te zijn met de wetten of er in te geloven om hun werking te garanderen.
 • Er is geen hiërarchie tussen de wetten onderling. Alle wetten zijn gelijk. Ze zijn onderling verbonden en hebben allemaal effect op elkaar en op ons leven.
 • Het is onze eigen keuze of de leven in overeenstemming met de wetten of niet. Maar als je dit doet dan zal je flow in je leven kunnen ervaren als nooit te voren omdat je leert hoe je je helemaal af kan stemmen op de krachten van het Universum.
 • Het kost tijd om te leren hoe je dit moet doen. Blijf lief en geduldig voor jezelf tijdens je leerproces.

Voor wie is deze Course bedoelt?

Deze Course is voor iedereen die met behulp van deze Universele wetten zelf verantwoordelijkheid voor zijn leven wil nemen, een bewuste creator wil worden en zijn leven naar het volgende niveau wil brengen.

Deze Course is bedoelt voor mensen die hun eerste stappen zetten op het pad van Creatie maar ook voor mensen die al kennis hebben en behoefte hebben aan meer diepgang en nieuwe invalshoeken.

Opzet van de Course.

De Course bestaat uit 12 modules. Iedere module beslaat een van de volgende 12 Spirituele Universele wetten:

De wet van Eenheid,
De wet van Aantrekking,
De wet van permanente transmutatie van energie,
De wet van Overeenstemming,
De wet van Oorzaak en Gevolg,
De wet van Compensatie,
De wet van Handeling,
De wet van Ritmische Beweging,
De wet van Betrekkelijkheid,
De wet van Polariteit en
De wet van Overvloed.

De Creatie Course bevat:

 • 12 geschreven Modules
 • Werkbladeren
 • 5 Krachtige, geschreven afstemscripts.
 • 2 Bonusvideo’s

Het verstandelijk begrijpen van deze wetten is slechts het begin van je reis.

Het leven is één groot experiment en begrijpen gaat pas over in innerlijk weten nadat we hebben ervaren wat het leven voor ons betekent. Dan sluit het gevoel aan bij ons verstand en dan pas volgt een ware verruiming van het bewustzijn.

Daarom gaan we vervolgens door middel van opdrachten en oefeningen de link tussen theorie en praktijk leggen.

Enkele hoofdstukken worden afgesloten met een afstemscript. Met behulp van dit krachtige afstemscript word je in staat gesteld de blik naar binnen te keren en op gevoelsniveau de stof tot je te nemen.

Als je deze scripts rustig doorleest of luistert naar de Audioversie, dan zul je zien dat er prachtige verschuivingen in je bewustzijn plaats kunnen vinden.

De combinatie met theoretische kennis, praktische oefeningen en afstemscripts om de gevoelsessentie diep tot je door te kunnen laten dringen maakt dit een waardevolle en krachtige cursus.

Tijdspad

Er staat geen vast tijdspatroon voor het doorlopen van de Course. Ik ben van mening dat alles gebeurt op precies het juiste moment en dat jij ieder moment de precies de juiste keuzes maakt voor een optimale spirituele groei. Kies een tempo uit waar jij je prettig bij voelt.

De ervaring leert dat 1 module per week een goed tempo is. Het meeste effect bereik je door de opdrachten daadwerkelijk te maken! Woorden leren ons veel maar pas door informatie in je leven te integreren kun je een echt verschil maken!

Je kunt deze cursus volgens als lid van de Geld is Liefde Community, samen met nog een tiental andere waardevolle cursussen.

Je kunt er HIER meer over lezen.