Een prachtige passage uit ‘What can a Man Believe?’ van Bruce Barton, gelezen in de ‘Attractor factor’ van Joe Vitale

In ieder mens, of het nu een keizer of een cowboy is, een prins of een pauper, een filosoof of een slaaf, schuilt een mysterieus iets wat hij niet begrijpt en waar hij ook geen zeggenschap over heeft. Het kan zo lang blijven slapen dat het bijna wordt vergeten; het kan zo diep weggedrukt zijn dat de persoon in kwestie ervan uit gaat dat het dood is. Maar op een nacht staat hij onder de sterrenhemel alleen in de woestijn; op een dag staat hij met gebogen hoofd en vochtige ogen naast een open graf; of er komt een moment dat hij zich met een wanhopig instinct vastklampt aan de natte reling van een boot die door de storm heen en weer wordt geslingerd, en opeens springt dan vanuit de vergeten diepten van zijn wezen dit mysterieuze iets naar voren. Het overstijgt gewoonten, het dringt de rede opzij en met een stem die niet te negeren valt roept het zijn vragen en gebeden.”

Een prachtige passage. In ieder van ons zit een spiritueel wezen. En soms maken we dingen mee die door logica niet te bevatten zijn. Vaak gebeurt dit als we in een moment totaal in ons gevoel opgaan. Vanuit het diepst van onze ziel stijgt een emotie op, een gebed, een schreeuw om hulp, zo itens dat dit alle reden overstijgt en alleen gehoord en begrepen kan worden door het mystieke. Prachtig…