Deze post is een uitnodiging om bij jezelf na te gaan in hoeverre jij je over hebt gegeven aan de stroom van het leven. Of is het leven voor jou een dagelijkse strijd?
Vaar je stroomopwaarts of stroomafwaarts?

There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life.” — John Lennon

Angst en liefde als basisemoties

 Een paar wijze woorden die ik gisteren heb gehoord komen van Marianne Williamson: “Er zijn maar 2 richtingen in het leven: je gaat richting liefde of richting angst.”
Als je stroomopwaarts gaat neem je acties die zijn gebaseerd op gevoelens van angst.
Als je stroomafwaarts gaat neem je acties die zijn gebaseerd op gevoelens van liefde.
Alle andere emoties zijn terug te leiden naar deze twee basisemoties. Zo liggen bijvoorbeeld vrede, geluk en waardering in een lijn met liefde en liggen woede, haat en depressie in een lijn met angst.

Angst en liefde als tegenpolen

Angst en liefde zijn tegenpolen en het is dus onmogelijk om tegelijkertijd richting angst en richting liefde te gaan. Zodra je je bewust wordt van de richting die je op gaat, kun je handvaten ontwikkelen om bewuste keuzes te maken tussen angst en liefde.
Voor sommige mensen zal dit moeilijk te geloven zijn, omdat de overtuiging bestaat dat onze emoties voortkomen uit de omstandigheden waarin we leven. Maar de waarheid is dat we ondanks deze omstandigheden nog steeds zelf onze gedachten en gevoelens kunnen sturen. Ik ben zelfs van mening dat de wereld ons heen een weerspiegeling is van onze overtuigingen en emoties.
Het is niet altijd een moeiteloze beslissing maar we kunnen kiezen waar we onze aandacht aan geven en welke verhalen we tegen onszelf vertellen. We richten onze aandacht namelijk voortdurend en onophoudelijk.

Van angst naar liefde

Maar hoe komen we van angst naar liefde?
(Kijk hiervoor ook nog eens naar mijn post over het doorbreken van beperkende overtuigingen: https://maartjekoper.nl/2012/10/07/het-doorbeken-van-beperkende-overtuigingen/

Zodra je je bewust wordt van het verlangen naar liefde, kun je dit gevoel van liefde in jezelf oproepen door jezelf een nieuw verhaal te gaan vertellen en de bijbehorende emotie van liefde te gaan voelen.
Je zal dan vanzelf acties nemen die meer in lijn liggen met dit nieuwe gevoel.
Mensen hebben de neiging om in hun omgeving de zaken te willen zien die hun overtuigingen bevestigen. Wees je hiervan bewust en stuur jezelf bij als je voelt dat je handelt vanuit angst.
Ik zal een voorbeeld noemen van dit proces:
ID-10013578

Stel ik krijg een nieuwe collega. Ik ken deze collega niet, maar ik heb via via een keer een verhaal gehoord over hem. Hij schijnt nogal onaardig te kunnen reageren. Ik ben dan al vooringenomen en de kans is groot dat als ik hem iets vraag dat ik dit op een andere manier doe dan als ik over deze collega had gehoord dat hij een ontzettend spontaan en lief persoon is. Misschien reageert mijn nieuwe collega kortaf, maar dat kan veel verschillende redenen hebben. Het kan liggen aan de manier waarop ik iets vroeg of misschien heeft hij slecht geslapen omdat zijn kind ziek is, wie weet.
Maar als ik niet nadenk over deze redenen en ik heb al een oordeel over hem, dan kan ik ben bang zijn voor zijn mogelijke reactie. Als ik deze angst neem als uitgangspunt zal ik nooit in staat zijn om een liefdevolle relatie met deze collega op te kunnen bouwen. In het ergste geval  reageert deze collega soms inderdaad wat kortaf omdat hij er moeite mee heeft als hij onderbroken wordt tijdens zijn werk, dan nog kan ik kiezen wat ik daar over denk en wat mijn gevoelend daarover zijn. Dan verschuift mijn overtuiging van oordelen naar accepteren en verschuift mijn gevoel dus van angst naar liefde.

Liefde zonder angst

Uiteraard zijn liefde en angst onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen deze twee niet zonder elkaar bestaan. We hebben angst nodig om onszelf bij te sturen, en we hebben angst nodig als contrast. Want als we niet weten hoe angst voelt, kunnen we ook niet echt weten wat liefde is.
Je kunt dus ook niet voorkomen dat je bang bent, of een andere angstgebaseerde emotie voelt. Maar je kunt wel leren hoe je kan voorkomen dat je in deze angst blijft hangen en je leven in angst leeft. Want liefde maakt jouw wereld mooier en warmer en zorgt voor echte, oprechte contacten met mensen. Liefde geeft je vleugels en stelt je in staat je dromen en je doelen te bereiken. Liefde laat je voelen dat je echt leeft, en dat is het beste gevoel dat er is. Liefde zorgt er voor dat we de mooiste dingen kunnen creëren, zoals onderstaand gedicht van Saran Nean Bruce dat ik vond op LOVE Versus Fear | Tiny Buddha.

LOVE IS UNCONDITIONAL (fear is conditional)

LOVE IS STRONG (fear is weak)
LOVE RELEASES (fear obligates)
LOVE SURRENDERS (fear binds)
LOVE IS HONEST (fear is deceitful)
LOVE TRUSTS (fear suspects)
LOVE ALLOWS (fear dictates)
LOVE GIVES (fear resists)
LOVE FORGIVES (fear blames)
LOVE IS COMPASSIONATE (fear pities)
LOVE CHOOSES (fear avoids)
LOVE IS KIND (fear is angry)
LOVE IGNITES (fear incites)
LOVE EMBRACES (fear repudiates)
LOVE CREATES (fear negates)
LOVE HEALS (fear hurts)
LOVE IS MAGIC (fear is superstitious)
LOVE ENERGIZES (fear saps)
LOVE IS AN ELIXIR (fear is a poison)
LOVE INSPIRES (fear worries)
LOVE DESIRES (fear Joneses)
LOVE IS PATIENT (fear is nervous)
LOVE IS BRAVE (fear is afraid)
LOVE IS RELAXED (fear is pressured)
LOVE IS BLIND (fear is judgmental)
LOVE RESPECTS (fear disregards)
LOVE ACCEPTS (fear rejects)
LOVE DREAMS (fear schemes)
LOVE WANTS TO PLAY (fear needs to control)
LOVE ENJOYS (fear suffers)
LOVE FREES (fear imprisons)
LOVE BELIEVES (fear deceives)
LOVE “WANTS” (fear “needs”)
LOVE versus fear: what do you feel?

Heb je vragen of opmerkingen over deze post, stuur me een mailtje, of laat een bericht achter op Facebook of twitter!

Image courtesy of Arvind Balaraman / FreeDigitalPhotos.net