Alleen als je jezelf bent, kun je boven jezelf uitstijgen. — Maartje Koper

hart in zand2

Ik had afgelopen week een cursus via mijn werk. In deze cursus kwam het onderwerp zelfverraad aan bod. Als leidraad in de cursus werd het boek gebuikt: “leiding geven met open vizier” geschreven door de Arbinger Institute. 

De vraag werd gesteld: wanneer heb je jezelf voor het laatst verraden?

Zelfverraad, in mijn ogen, is je leven leiden alsof je iemand anders bent, alsof je iemand anders wil zijn. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Misschien ben je bang om op te vallen of misschien heb je het gevoel dat je moet laten zien wat je waard bent door materieel bezit.

Er zijn tijden geweest dat ik mezelf vaak heb verraden.
Mijn excuus voor mijn zelfverraad was dat ik graag wilde voldoen aan wat er van me werd verwacht, voeldoen aan wat ik dacht dat de norm was. 
Trouw blijven aan jezelf is wellicht een van de belangrijkste, maar ook een van de moeilijkste dingen die er is. Ten eerste moet je jezelf kennen en vervolgens moeten je acties in overeenstemming zijn met de visie die je hebt van jezelf.

Do what you feel in your heart to be right, for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do and damned if you don’t. — Eleanor Roosevelt

Jezelf leren kennen begint met het stellen van een paar essentiële vragen:
Wat wil je echt in het leven bereiken? Waar geloof je in? Wat zijn je unieke talenten? Wat vind je echt belangrijk in het leven?
Ik heb me wat betreft de grote keuzes in het leven vaak laten leiden door de omstandigheden. Het is pas onlangs dat ik een redelijk goed beeld heb ontwikkeld van wat ik wil bereiken in het leven. En toen volgde bij mij ook automatisch de wens om mezelf volledig te leren accepteren en me ook tegenover anderen niet anders voor te doen dan ik ben. Want ik ben van mening dat mensen het meeste kunnen bijdragen aan de wereld om hen heen als ze zichzelf zijn en leven vanuit hun hart en hun passie. Dan kan je voldoen aan de verwachtingen die je van jezelf hebt, in plaats van de verwachtingen die anderen van je hebben.
Mensen zullen je leren waarderen voor wie je bent, niet voor hoe je jezelf voordoet. Niet iedereen zal het leuk vinden en er zijn misschien zelfs mensen die hun afstand houden of zelfs afscheid van je nemen. Maar dat is dan de consequentie, de consequentie voor een stap dichter bij geluk en zelfverwezenlijking.

Ik zie mezelf als een spiritueel persoon en ik geloof in dingen waar sommige mensen niet in geloven. Vroeger hield ik deze kant van mezelf vaak verborgen omdat ik het lastig vond om om te gaan met onbegrip of ongeloof. Maar toch is het een wezenlijk onderdeel van wie ik ben en hoe ik in het leven sta. En dus ben ik nu aanbeland op het punt dat ik deze kant van mezelf accepteer en zelfs gebruik om te komen waar ik wil zijn. 
Iedere keer als je je aangevallen voelt voor wie je bent of waar je in gelooft kun je aangrijpen om te oefenen in “trouw zijn aan jezelf.” Want pas door het nemen van actie, kun je de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om een werkelijke verandering te weeg te brengen. Dus bedank mensen die kritiek hebben op jou. Want zij dwingen jou om te kiezen voor jezelf en achter jezelf te gaan staan.

I was once afraid of people saying, “Who does she think she is?” Now I have the courage to stand and say, “This is who I am.” — Oprah Winfrey

Find out who you are and do it on purpose. — Dolly Parton
Image courtesy of  FreeDigitalPhotos.net