I believe life is constantly testing us for our level of commitment, and life’s greatest rewards are reserved for those who demonstrate a never-ending commitment to act until they achieve. This level of resolve can move mountains, but it must be constant and consistent. As simplistic as this may sound, it is still the common denominator separating those who live their dreams from those who live in regret.”
                            Anthony Robbins

Dit vind ik een prachtige en inspirerende uitspraak van Anthony Robbins. En hij heeft gelijk: het klinkt ook simplistisch. Maar ik geloof wel dat doorzettingsvermogen een vaardigheid is die iedereen kan trainen.

Er zijn periodes geweest dat mijn doorzettingsvermogen niet geweldig was. Ik ben regelmatig met een studie gestopt en ik heb vaak projecten of plannen de rug toegekeerd voordat ze goed en wel van de grond kwamen.
Maar uiteindelijk is dat niet de weg naar succes. Je kan pas echt iets bereiken als je ondanks je twijfels, je gebrek aan zelfvertrouwen, afwijzing en ontmoedigende woorden van anderen toch doorzet. Je zet door omdat je gelooft in je doel en je voelt van binnen een groot verlangen om je doel te realiseren. Dit doel komt voort uit een passie of een dieper geloof in wat je doet.
Niet dat ik die eerdere keren niet geloofde in wat ik deed maar ik geloofde niet in mezelf. In mijn eigen kwaliteiten om iets te bereiken. De valkuil waar ik vooral intrapte is dat ik mezelf ging vergelijken met anderen. En aangezien er altijd iemand is die beter of meer succesvol is, had ik al snel geen vertrouwen meer in wat ik aan het doen was.
Een prachtige uitspraak die me het inzicht heeft gegeven om hier anders naar te kijken heb ik gelezen in de Creatiespiraal van Marinus Knoope:

“Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren”
Goethe

Ik merk dat ik daar echt in ben gaan geloven. Als je van binnen een diep verlangen voelt om iets te realiseren hebt, een passie hebt waar je jezelf aan over geeft of een droom hebt die je realiteit wil zien worden dan geloof ik 100% dat dit mogelijk is.
Belangrijk hierbij is om te kijken of dit verlangen zuiver is en dat er geen dieper verlangen achter zit. Wil je die baan omdat het voortkomt uit een zuiver verlangen of bijvoorbeeld omdat je denkt dat het van je verwacht wordt of omdat het je aanzien geeft?
Als je die vraag voor jezelf beantwoord hebt: Visualeer je einddoel en neem geinspireerde actie.
Ik heb persoonlijk geleerd dat het voor mij het beste werkt als ik actie neem vanuit een positief gevoel, een gevoel van inspiratie. Wat bedoel ik daarmee? Als ik actie neem vanuit een negatief gevoel van bijvoorbeeld frustratie of angst, dan is de uitkomst van de actie meestal ook negatief en geeft het me niet de resultaten die ik verwacht of waar ik naar verlang.

Om mezelf te inspireren en mezelf gemotiveerd te houden vind ik het geweldig om verhalen te lezen van mensen die erg toegewijd bleken aan het realiseren van hun dromen. Mensen wiens intrinsieke motivatie, wiens gedrevenheid er voor zorgen dat ze hun dromen waar kunnen maken.

Heb je ooit gehoord van Colonel Sanders? Hij is de oprichter van Kentucky Fried Chicken. In zijn loopbaan had hij wat succes gehad en hij had zelfs een eigen restaurant kunnen openen. Echter was dit restaurant failliet gegaan en dat zorgde er voor dat hij op 65 jarige leeftijd met niets de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Met de laatste 105 dollar van zijn eerste ouderdomsuitkering ging hij op pad terwijl hij zichzelf afvroeg wat hij kon doen wat voor waarde was voor anderen en wat hij terug kon geven aan de maatschappij. Hij besloot dat hij zijn kiprecept, waar iedereen gek op was, zou proberen te verkopen aan restaurants. Hij zou laten zien hoe het recept klaargemaakt moest worden en hij ging er van uit dat zijn recept zo goed was dat het de omzet van een restaurant zou kunnen laten stijgen. Van deze omzetstijging zou hij dan een percentage kunnen ontvangen. Hij heeft 2 jaar in zijn auto door Amerika gereden in een poging zijn kiprecept te verkopen. In deze 2 jaar is hij 1009 keer afgewezen. Maar hij geloofde in zijn recept en hij zette door en bij de 1010e poging was het raak. Minder dan 9 jaar later, in 1964, verkocht hij zijn (inmiddels) franchise voor 2 miljoen dollar….. Wow, over doorzettingsvermogen gesproken!

Ook Edison heeft meer dan 1000 keer gefaald voordat hij uiteindelijk de gloeilamp ontdekte. Zelf scheen hij dit trouwens anders te zien. Hij had niet gefaald, hij gaf aan dat hij succesvol 1000 manieren had ontdekt om GEEN gloeilamp te maken.
Het is inderdaad maar net hoe je er naar kijkt. Deze heren waren kennelijk vastbesloten om hun doelen te realiseren en hadden waarschijnlijk het geloof dat ieder obstakel overwonnen kon worden, omdat obstakels nu eenmaal de prijs zijn die je moet betalen om je doelen te realiseren. Simpel gezegd heb je bij obstakels 2 keuzes: je geeft op of je gaat door. En iedere keer als je besluit door te gaan krijg je de kans om je doorzettingsvermogen te trainen.

Zet je energie dus in beweging en zet je verlangen om in realiteit.

En vier vooral de kleine successen en geniet van het proces zelf, van het bewandelen van de weg die je brengt naar waar je uiteindelijk wil zijn.
En als je faalt, stel dan misschien je strategie bij, maar geef je droom niet op. Want om te verwijzen naar de woorden van Thomas Edison:

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”

                        Thomas Edison